TREMOVE

TREMOVE is een model om beleidseffecten mee door te rekenen, meer bepaald de effecten van vervoer- en milieubeleid in de transportsector. Het model berekent de vervoersvraag, modal shifts, wagenpark, beslissingen voor aankoop van een voertuig, de emissies en het welvaartseffect, voor beleidsvragen zoals prijsbeleid, openbaar vervoerprijzen, emissienormen, subsidies voor schonere voertuigen etc. Het model omvat zowel personenvervoer als goederenvervoer in 31 landen voor de periode 1995-2030.

Het eerste TREMOVE model werd ontwikkeld in 1997-1998 door de KU Leuven en DRI, en was bedoeld als een analytisch instrument om het tweede Europese Auto-Oil programma mee te ondersteunen.

Sinds 2002 ontwikkelde TML het model verder voor DG ENV. TREMOVE werd o.a. gebruikt voor de evaluatie van nieuwe standaarden voor de emissies van voertuigen (EURO-normen), rekeningrijden en CO2 beleid voor transport. We gebruikten het model ook voor het doorrekenen van maatregelen ivm zeeschepen, waaronder uitlaatgasreiniging (NOx, fijn stof), brandstofkwaliteit (SO2) en gebruik van walstroom.

In 2006-2007 werd het model grondig doorgelicht en vernieuwd. Zo werd de regionale dekking uitgebreid tot 31 landen en werd de tijdshorizon verlengd tot 2030. Verder werden nieuwe berekeningsmethodes toegepast in emissiemodule.

Recente projecten (TREMOVE SCP-CAR) omvatten de impact van eco-fiscaliteit en een schrootpremie op transportemissies en economie. TREMOVE werd uitgebreid met een nieuwe module die materiaalstromen (productie en afval) van wegtransport in kaart brengt. De meest recente versie is TREMOVE v3.1, die beschikbaar is bij het JRC van de Europese Commissie.

In 2009-2010 werd TREMOVE grondig vernieuwd waarbij vooral de invoerdata geactualiseerd werd. Dit project resulteerde in de jongste versies: “v3.3.2” en “v3.3.2 alt” waarbij de 2 versies overeen komen zoals gebruikt in het i-TREN project (3.3.2: iTREN Reference, 3.3.2 alt: Integrated).

Naast het Europese model hebben we ook een Belgische en een Vlaamse versie ontwikkeld.

Recente projecten

Weergavefilter
ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

11_58

Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2

Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgi...

10.11_TREMOVE_baseline

Nieuwe TREMOVE baseline

Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

TREMOVE

TREMOVE US

TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina

09_43

Lichte vrachtwagens op de transportmarkt

Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt

LPG

Marktpenetratie van LPG-auto's

Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot

08_21

Reductie van broeikasgasemissies

Kwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te vermi...

transportsector

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

growthrate_table

TREMOVE UPDATE

Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel

rails

COBALT

Internalisatie van externe kosten op transportcorridors

snelweg met file

Ecoscore

Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

GhG

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

Gladyste

GLADYSTE

De modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering

tremovebelgie

TREMOVE België

Emissies van wegverkeer in België 1990-2030

5_33

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnel...

climate-plan-France

Klimaatplan Frankrijk

Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk

iTREN_Photo_Final

iTREN-2030

Geïntegreerd transport- en energiemodel tot 2030

passagier die wacht op de tram

ASSESS

Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witbo...

FUNDING

Wetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote investeringen in transportinfrastructuur in Europa

TREMOVE LOT 1-2-3

Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toeg...

Premtech

Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign