TREMOVE

TREMOVE is een model om beleidseffecten mee door te rekenen, meer bepaald de effecten van vervoer- en milieubeleid in de transportsector. Het model berekent de vervoersvraag, modal shifts, wagenpark, beslissingen voor aankoop van een voertuig, de emissies en het welvaartseffect, voor beleidsvragen zoals prijsbeleid, openbaar vervoerprijzen, emissienormen, subsidies voor schonere voertuigen etc. Het model omvat zowel personenvervoer als goederenvervoer in 31 landen voor de periode 1995-2030.

Het eerste TREMOVE model werd ontwikkeld in 1997-1998 door de KU Leuven en DRI, en was bedoeld als een analytisch instrument om het tweede Europese Auto-Oil programma mee te ondersteunen.

Sinds 2002 ontwikkelde TML het model verder voor DG ENV. TREMOVE werd o.a. gebruikt voor de evaluatie van nieuwe standaarden voor de emissies van voertuigen (EURO-normen), rekeningrijden en CO2 beleid voor transport. We gebruikten het model ook voor het doorrekenen van maatregelen ivm zeeschepen, waaronder uitlaatgasreiniging (NOx, fijn stof), brandstofkwaliteit (SO2) en gebruik van walstroom.

In 2006-2007 werd het model grondig doorgelicht en vernieuwd. Zo werd de regionale dekking uitgebreid tot 31 landen en werd de tijdshorizon verlengd tot 2030. Verder werden nieuwe berekeningsmethodes toegepast in emissiemodule.

Recente projecten (TREMOVE SCP-CAR) omvatten de impact van eco-fiscaliteit en een schrootpremie op transportemissies en economie. TREMOVE werd uitgebreid met een nieuwe module die materiaalstromen (productie en afval) van wegtransport in kaart brengt. De meest recente versie is TREMOVE v3.1, die beschikbaar is bij het JRC van de Europese Commissie.

In 2009-2010 werd TREMOVE grondig vernieuwd waarbij vooral de invoerdata geactualiseerd werd. Dit project resulteerde in de jongste versies: “v3.3.2” en “v3.3.2 alt” waarbij de 2 versies overeen komen zoals gebruikt in het i-TREN project (3.3.2: iTREN Reference, 3.3.2 alt: Integrated).

Naast het Europese model hebben we ook een Belgische en een Vlaamse versie ontwikkeld.

Recente projecten

Weergavefilter
© 2019 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies