Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

15063 / 16024 / 18072 / 19045
Van 2015 tot 2019
In België en Nederland zijn er vergevorderde plannen voor de realisatie van een tram­verbinding tussen station Hasselt en station Maastricht.
Begin 2015 is uit een review gebleken dat het tracé tussen het centrum en het station van Maastricht niet past binnen de vastgestelde projectkaders. Daarom is destijds besloten tot een verkenning van de mogelijk­heden om de tram een eindpunt bij het centrum – en dus niet aan het station - van Maastricht te geven. In dat kader werden toen verschillende studies uitgevoerd.

Tussen 2015 en 2019 voerde TML vier bijkomende studies uit:
 • In 2015 kreeg TML opdracht van De Lijn Limburg om de verschillende reeds uitgevoerde studies kritisch te analyseren. Daarbij valideerde TML de inschattingsresultaten van de inkorting van de lijn met aanduiding van de zekerheden en onzekerheden in de inschatting van het aantal verwachte reizigers.
 • In 2016 voerden het Nederlandse studiebureau Goudappel Coffeng en TML in opdracht van de provincie Limburg, de Vlaamse regering en De Lijn een nader onderzoek uit naar de effecten van een ingekorte tramlijn.
  Bij deze gezamenlijke analyse werden volgende elementen uitgewerkt:
  • een aangepaste prognose van het vervoerwaarde-effect van een eindpunt bij centrum Maastricht
  • de financiële gevolgen van de inkorting van de tramlijn voor de exploitatie-inkomsten van De Lijn
  • de mogelijke meerwaarde voor de exploitatie van De Lijn van een verbeterd en goedkoper voor- en natransport van tramreizigers in Maastricht.
 • In 2018 voerde TML op vraag van De Lijn Limburg een actualisatie door van de gehanteerde tarieven en tariefstructuur, met meer recente data van 2018 ipv 2013. Bijkomend hebben we ook enkele aannames terug onder de loep genomen en geactualiseerd waar nodig. Het gaat hier om de factor waarmee de vervoerwaarde en opbrengsten per werkdag worden omgerekend naar een heel jaar, en de inkomstenraming van de sneltramritten.
 • In 2019 voerden we, ook op vraag van De Lijn Limburg, een onderzoek uit naar de effecten van verschillende mogelijke routescenario’s in Hasselt

Periode

Van 2015 tot 2019

Opdrachtgever

De Lijn Limburg

Partners

/

Ons team

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign