Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

19051
Van 2019 tot 2023
Sinds 1 jan­u­ari 2019 is Vlaan­deren opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Dat nieuwe overlegniveau – tussen het Vlaamse en het lokale - moet ervoor zorgen dat mobiliteit beter afgestemd wordt binnen die regio’s en op Vlaams niveau. Elke ver­vo­er­re­gio heeft een ver­vo­er­re­gio­raad waarin verte­gen­wo­ordi­gers zit­ten van onder meer het Departe­ment Mobiliteit en Open­bare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Ver­keer (AWV), De Lijn en de lokale over­he­den.
Voor de vervoerregio Leuven zal TML, samen met Arcadis, zorgen voor de opmaak van een gedetailleerd openbaar vervoersplan in het kader van het decreet basisbereikbaarheid. Daarnaast zullen we voor diezelfde regio ook een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan uitwerken.

 

Periode

Van 2019 tot 2023

Opdrachtgever

Departement MOW

Partners

Arcadis, Common Ground

Ons team

Griet De Ceuster, Wouter Florizoone, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign