Parkeermanagement The Loop

12.43
2012
Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent doorliep een intensief proces om de optimale principes vast te leggen van het toekomstige parkeermanagement op de site The Loop.

De site The Loop is strategisch gelegen tussen de E40 en R4 en omvat reeds belangrijke commerciële activiteiten en het beurscomplex Flanders Expo. In de toekomst zal er verder een belangrijke stadsontwikkeling gebeuren, waarbinnen een variatie aan functies, gaande van kantoren tot verkoop & vrije tijd hun plaats zullen vinden. De ontwikkelingen zullen meer verkeer met zich meebrengen en bijgevolg ook een grote parkeerdruk veroorzaken. Om de mobiliteit te bevorderen is er nood aan een goed functionerend parkeerbeheer, waarbij het algemene belang primeert. Dit zal passen in een algemeen duurzame mobiliteitsstrategie voor de site. Daarbij wordt een evenwicht gezocht tussen de inzichten van de verschillende projectontwikkelaars en stedelijke invalshoeken als duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling.

TML ondersteunde het Mobiliteitsbedrijf bij de organisatie van een aantal thematische werkgroepen om tot een consensus te komen als basis voor een efficiënt en haalbaar parkeerbeheer. Daarbij werd een draaiboek opgesteld met de operationele principes om dit parkeermanagement in praktijk te implementeren, dit als tool voor de toekomstige parkeerbeheerder van de site The Loop. Het bevat scenario’s voor verkeersgeleiding en voor de optimale spreiding van het parkeren over de site, zowel voor reguliere en uitzonderlijke druktemomenten als voor incidenten.

Periode

2012

Opdrachtgever

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Partners

Stad Gent, De Lijn, partners The Loop

Ons team

Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign