Microsimulatie Ring rond Leuven

18048
Van 2019 tot 2020
In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) voert TML een verkeersstudie uit van de ring rond Leuven (R23). De studie zal voor een nieuw concept voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer analyseren wat het effect zal zijn op de verkeerssituatie op de Leuvense ring en in de inkomende gewestwegen. De bedoeling is niet om tot een afgetoetst plan van uitvoering te komen voor de ring, maar AWV zal zich in een volgende fase baseren op de resultaten van de studie om specifieke wegvakken en knooppunten langs de ring vorm te geven.

TML maakt voor deze studie gebruik van het softwarepakket Vissim om op basis van bestaande en nieuwe gegevens micromodellen op te maken: eentje voor de huidige toestand, en eentje volgens het beschikbare conceptontwerp  ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’. Specifiek voor deze simulatie worden voor beide scenario’s ook geoptimaliseerde verkeerslichten ontworpen. Op basis van onze conclusies doen we onderbouwde voorstellen om het beschikbare conceptontwerp HOV te optimaliseren. Deze voorstellen worden in samenspraak met AWV besproken, waarna we een laatste micromodel zullen opmaken met als doel om (een deel) van de (potentiële) probleempunten in het conceptontwerp op te lossen.

 

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Partners

/

Ons team

Kristof Carlier, Ruben Corthout, Hanne De Naegel, Dirk Engels, Rodric Frederix, Stef Tourwé, Jeroen Vanbiervliet
© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign