Demonstratieproject Merelbeke

19019
Merelbeke ligt in de rand van Gent en kent de voorbije en volgende jaren een sterke bevolkingstoename en mobiliteitsproblematiek. In de huidige maatschappelijke context is het wenselijk dat de ruimtelijke ontwikkeling van steden en gemeenten niet langer gestuurd wordt door het autoverkeer alleen. Door een alternatief, gedeeld mobiliteitssysteem als sturende factor te nemen voor de ruimtelijke ontwikkeling van steden en gemeenten kunnen we verstedelijking transformeren tot een toekomstgerichter en duurzaam alternatief.
Het demonstratieproject in Merelbeke|Gent wil een voorbeeld zijn van hoe deze doelstelling kan worden bereikt, rekening houdend met de locatie-specifieke context van bestaande of nieuwe cruciale plekken.
Binnen dit project zal Merelbeke dienen als demonstratiegemeente voor alternatieve ruimtelijke structuren en mobiliteitssystemen (o.a. deelmobiliteit). Het concept ‘microcentraliteit’ staat daarbij centraal.  Hierbij worden voorzieningen gespreid over meerdere kleinere kernen die zich richten op kortere verplaatsingen met zachte modi.
Binnen dit project zal TML in een eerste fase een mobiliteitsanalyse uitvoeren.  Enerzijds kwantitatief, aan de hand van bestaande cijfers en data, een herkomst-/bestemmingenonderzoek op het grondgebied van Merelbeke dat uitgevoerd werd in 2019, ruimtelijke ontwikkelingen, enz. Anderzijds op een kwalitatieve manier: aan de hand van een perceptieonderzoek bij verschillende actoren.
Op basis van deze analyse zullen we, samen met de andere projectpartners, ook een visie ontwikkelen waarin 2 sporen worden geïntegreerd, namelijk mobiliteit en verstedelijking. Naast de visie zullen we ook randvoorwaarden en maatregelen bepalen.
Tot slot zullen er enkele cases worden uitgelicht waar het mobiliteits- en verstedelijkings-vraagstuk samenkomen. Hier gaat het voornamelijk om de visie te vertalen in ontwerpend onderzoek waarbij wordt ingezet op micro- en mesoschaal.
 

Opdrachtgever

Provincie Oost-Vlaanderen

Partners

1010au, Verena Balz, Meneer De Leeuw

Ons team

Hanne De Naegel, Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign