MODUM

10.60
Van 2011 tot 2015
In het EC FP7 project MODUM ontwikkelden we een multi-modale routeringsapp, die reistijden voorspelt op basis van real-time schattingen van files en CO2-emissies. Pendelaars kunnen dan de snelste of de meest milieuvriendelijke route kiezen, gebaseerd op hun voorkeuren voor vervoerswijzes.

TML was niet alleen projectleider, maar voerde ook enkele cruciale taken in het project uit. Bovendien ondersteunde TML de academische partners door de nodige verkeerskundige theorie en kennis aan te reiken welk in de meeste modellen zit en hun interactief gedrag stuurt. TML was taakleider voor de volgende resultaten:

- De ontwikkeling van een generisch evaluatie- en validatiekader in Deliverable D3.2. Dit was gebaseerd op de EC haar CONVERGE en MAESTRO projectrichtlijnen voor technische analyses, aangepast aan de specifieke aard van het MODUM-systeem. Ons kader bestaat uit twee grote evaluatieniveaus. Niveau 1 behandelt de evaluatie van de modellen die in MODUM gebruikt worden en vormt een onderdeel van de software ontwikkelingsfase. Niveau 2 legt de nadruk op de analyse van de toepassing in functie van technische performantie, verwachte impacten en gebruikersaanvaarding, met validaties gebaseerd op veldtesten. TML voerde ook de initiële en ex-ante evaluaties van de toepassing uit in Deliverable D6.2.
- Begeleiden en monitoren van de veldtesten na de installatie van het MODUM-systeem in de steden Nottingham (Verenigd Koninkrijk) en Sofia (Bulgarije), en de analyse van de resultaten in Deliverable D6.3. Dit omvatte gerichte recrutering van gebruikers en de wetenschappelijke opzet van gedragsexperimenten in beide steden, gevolgd door zowel kwantitatieve (ritstatistieken, gebruik van openbaar vervoer en ervaren reistijden) als kwalitatieve (gebruikersenquêtes, algemene indrukken en bredere impact) analyses.
- TML verzekerde ook de privacy van de testgebruikers in Deliverable D6.4, ervoor zorgende dat alle persoonlijke informatie beschermd en geanonimiseerd bleef binnen de huidige Europese en nationale wetgevingen.
Van de 280 geregistreerde gebruikers namen er 92 effectief deel aan onze veldtesten. We verkregen zo’n 162 000 rit GPS traces, gebaseerd op zo’n 1 000 ritten die een goede spreiding hadden, zowel geografisch als doorheen de dag. De accuraatheid van de real-time voorspelde reistijden in file-omstandigheden in een stedelijk gebied was ruim 90% tot 95% voor het merendeel van deze ritten. Uiteindelijk bleek MODUM emakkelijk, intuïtief en wenselijk om te gebruiken.

MODUM bleek ook succesvol te zijn met betrekking tot de doelstellingen die het oorspronkelijk vooropsteld, door antwoorden te geven op de volgende onderzoeksvragen:

- In welke mate zijn gebruikers zich bewust van hun CO2-uitstoot? Niet echt, maar de gegeven informatie beïnvloedde hun pendelgedrag, waarbij ze gebruik maakten van nieuwe en handigere routes die het MODUM-systeem aanbood.
- Veranderen gebruikers hun gedrag als ze beter geïnformeerd zijn? Ja, zeker, getuige daarvan is de retentiegraad en het verhoogd gebruik van openbaar vervoer.
- Hoe vergelijken de resultaten zich met een volledig stadsniveau? Het gebruik van het MODUM-systeem laat een stad toe om naar een systeemoptimum te streven met beperkte rebound effecten.
MODUM wordt in het HoPE EC project ook uitgerold in de bredere context van een geïntegreerd ticketsysteem in de steden Madrid, Athene, en Baskenland.

 

Periode

Van 2011 tot 2015

Opdrachtgever

European Commission, DG Information Society and Media

Partners

The Nottingham Trent University (UK), The University of Manchester (UK), KU Leuven, Technolution (NL), FGM AMOR (AT), Nottingham City Council (UK), Mikroprocesorni Ustroistva i Sistemi za Transporta (BG), Tsentar za Gradska Mobilnost Eood (BG)

Ons team

Griet De Ceuster, Veerle Vranckx, Kristof Carlier, Ruben Corthout, Dirk Engels, Sven Maerivoet, Gitte Van Den Bergh, Filip Vanhove

Project fiche

Downloads

Deliverable 2.1: Low-Carbon Traffic Management Tools
pdf
Deliverable 2.2: Synthesised Model for Low Carbon Traffic Management
pdf
Deliverable 3.1.1: Integrated Simulation Model Prototype
pdf
Deliverable 3.2: Evaluation and Validation Framework
pdf
Deliverable 3.3.1: Analysis and Evaluation of the Final Integrated Simulation Model
pdf
Deliverable 3.3.2: Final Simulation Report
pdf
Deliverable 4.1: System Architecture
pdf
Deliverable 4.2.1: WP3 Execution Environment
pdf
Deliverable 4.2.2: Interfaces to Existing Traffic Management Systems
pdf
Deliverable 4.2.3: Interfaces to Vehicles for FCD and Stimuli Delivery
pdf
Deliverable 4.3: Completed Software Acceptance Specification
pdf
Deliverable 5.1: Combined Management Mechanism: Specification and Executable Models
pdf
Deliverable 5.2: Combined Mechanism on the Integrated Experimental Platform: Implementation
pdf
Deliverable 5.3: Integrated Management Architecture: Evaluation Report
pdf
Deliverable 6.1: Grand System Overview
pdf
Deliverable 6.2: Ex-Ante Evaluation
pdf
Deliverable 6.3: Experimental Results and Conclusions
pdf
Deliverable 6.4: Privacy Protection
pdf
Deliverable 7.1: Fact Sheet
pdf
Deliverable 7.2: Dissemination Plan Update
pdf
Deliverable 7.7: Roadmap Document for Implementation
pdf
Deliverable 7.8: Final Dissemination and Exploitations Report
pdf
Deliverable 7.9: Final Conference (annex)
pdf
Projectbrochure
pdf
Deliverable 1.2: Specification of Field Trials Summary
pdf
Deliverable 8.1: Final Report
pdf
Glossary
pdf
Terug naar projectoverzicht
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign