Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

15064
Van 2016 tot 2018
TML en het Franse bedrijf Mobiped zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagegaan hoe het gebruik van het fietsdeelsyteem Villo kan verhoogd worden.  Hoewel het systeem een aanzienlijk aantal abonnees kent, blijft het fietsgebruik laag tegenover vergelijkbare systemen in de buurlanden. Voor deze studie hebben we een benchmark uitgevoerd met een aantal buitenlandse steden en een gebruikersonderzoek en een enquête gedaan bij niet-gebruikers.  Tenslotte hebben we de kosteffectiviteit van de verschillende opties berekend.
De studie werd voor het eerst uitgevoerd in 2016; in maart 2018 werd de studie geactualiseerd met o.a. een aantal nieuwe alternatieven die mee in de benchmark werden opgenomen.

Meer info:
In een eerste fase voerden we een benchmark uit en consulteerden we een aantal experts om de bestaande mogelijkheden op te lijsten die het gebruik van de Villofietsen kunnen verhogen, zoals bijvoorbeeld het uitrusten van de Villofietsen met een elektrische aandrijving. Daarnaast voerden we ook een gebruikersonderzoek uit en namen we een enquête af bij niet-gebruikers.
In een tweede fase analyseerden we de kosteffectiviteit van de verschillende opties om het fietsgebruik aan te moedigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
TML zette een methodiek op om de voordelen van de verschillende mogelijke opties te kwantificeren en te motiveren. We voerden een impactsanalyse uit waarin we de impact analyseerden van een mogelijke uitbreiding van het fietsdeelsysteem met elektrische fietsen.  Daarin namen we ook alternatieven voor het fietsdeelsysteem mee; bijvoorbeeld de langetermijnverhuur van (elektrische) fietsen.  Voor die impactsanalyse konden we bogen op onze expertise die we hebben opgedaan in vergelijkbare fiets(infrastructuur)projecten.
De studie resulteerde in een niet-publiek rapport.
 

Periode

Van 2016 tot 2018

Opdrachtgever

Stad Brussel

Partners

Mobiped

Ons team

Bruno Van Zeebroeck, Thomas Blondiau
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign