Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde

16012
Van 2016 tot 2017
Het Globaal Ruimtelijk Strategisch Plan (GRSP) zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde. Gebaseerd op de 4 sporen, nl. de stad in de vallei, de bewoonde stad, de bedrijvige stad en de verbonden stad, werden via ontwerpend onderzoek verschillende scenario’s uitgewerkt , waarin de focus lag op de ontwikkeling van de bouwstenen voor een visie op schaal van Vilvoorde.
Op basis van deze 4 verhaallijnen werd het algemeen kader voor het GRSP samengevat in een Globale Visie met langeter­mijnsdoelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit deze visie werden Strategische Projecten met concrete acties geformuleerd die de uitvoering van dit Ruimtelijk Strategisch Plan op korte termijn moeten waarborgen.
TML ondersteunde dit proces op vlak van de mobiliteitsaspecten.

Periode

Van 2016 tot 2017

Partners

1010 Architecture Urbanism

Ons team

Hanne De Naegel
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign