Masterplan Slachthuissite Antwerpen

18049
Van 2018 tot 2020
In het kader van nieuwe projectontwikkelingen op de Slachthuissite in Antwerpen groeide de noodzaak aan een nieuw mobiliteitsconcept. TML adviseert stadsontwikkelaar AG Vespa bij de ontwikkeling van zo’n concept, met specifiek aandacht voor de parkeerproblematiek en de ontsluiting van de site.

Meer concreet zal TML binnen dit project een analyse maken van de verkeerscirculatie in de omgeving en de ontsluiting van de site naar de Slachthuislaan.  TML begeleidt het overleg tussen de projectontwikkelaar Triple Living, de buurtvereniging ‘Dam-comité’ en AG Vespa. Door een uitgebreid herkomst-bestemmingsonderzoek en tellingen van het fietsverkeer wordt de huidige verkeersdrukte gedetailleerd in kaart gebracht, met onderscheid in bestemmings- en doorgaand verkeer. De verkeersprognoses uit het masterplan zijn bijgewerkt aan de hand van de huidige inzichten in de invulling van de site. TML formuleert suggesties voor de inrichting van zowel de site als het publiek domein in de omgeving om de verkeersdruk op de omgeving te beperken.


 

Periode

Van 2018 tot 2020

Opdrachtgever

Triple Living

Partners

Orientes

Ons team

Sebastiaan Boschmans, Kristof Carlier
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign