Oudenaarde Santenssite

16015
Van 2016 tot 2019
TML werkte mee aan de ontwikkeling van een masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde. Het projectteam onderzocht hoe deze site van 18 ha kan worden omgevormd tot een woon- en winkelzone. Hierbij wordt rekening gehouden met stedenbouwkundige, verkeerskundige, programmatorische en landschapsaspecten.
TML verzorgde de verkeerskundige analyse, waarbij de verkeersstromen van en naar de Santenssite in kaart worden gebracht, op basis van het voorziene programma, waarna de mobiliteitsimpact op de omgeving wordt ingeschat.
We bekeken het circulatieplan in het studiegebied; dat we optimaliseerden om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen verkeersdeelnemers (doorgaand verkeer, bestemmings- en lokaal verkeer) zich langs de wenselijke routes zullen afwikkelen.
We hebben het volledige mobiliteitsconcept ook  bekeken vanuit het standpunt van parkeren. Het is belangrijk dat we de parkeerdruk op het centrum en de stationsomgeving niet verhogen. Met het oog op specifieke programmaonderdelen in het plangebied (bijvoorbeeld retail) werden richtlijnen rond parkeren en ontsluiting meegegeven.
Vervolgens werden maatregelen geformuleerd. Belangrijk en kritisch uitgangspunt in de opmaak van dit plan is het bereiken van een win-win situatie samen met de verschillende stakeholders op de verschillende oplossingsonderdelen. Er werd daarbij gestreefd naar een  vlotte en veilige ruimtelijke integratie en mobiliteitsoplossing voor alle mobiliteitsdeelnemers.

Periode

Van 2016 tot 2019

Opdrachtgever

Welda Invest

Partners

Blauwdruk Stedenbouw, Avantgarden, Bontinck

Ons team

Ruben Corthout, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign