Strategische parkeervisie Antwerp Expo

15006
De site van het huidige Antwerp Expo wordt in de toekomst volledig gereorganiseerd. De expo-activiteiten worden uitgebreid en het zuidelijk deel van de terreinen zal worden ontwikkeld als residentiële zone. Na de opstelling van een MOBER (mobiliteitseffecentrapport) was niet duidelijk welke principes rond de multimodale toegankelijkheid van de site best gehanteerd zouden worden om de reorganisatie van de site optimaal uit te werken.
We stelden een strategische visie op rond de mobiliteit van de site, waarbij we de parkeerproblematiek in de globale visie op parkeren in Antwerpen integreerden.  De visie van de betrokken actoren werd daarbij gesynthetiseerd om te komen tot een gedragen concept rond de multimodale ontsluiting en de parkeerstrategie voor de site.  Deze studieopdracht vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de site.

Periode

2015

Opdrachtgever

AG VESPA

Ons team

Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign