WeCount

18082
Van 2019 tot 2021
Nieuwsbrief: Onze beleidsnota in verband met de impact van COVID op citizen science activiteiten werd opgenomen in de EU-CitizenScience Newsletter: EU--CitizenScience Newsletter

Met WeCount willen we burgers in beweging zetten om het voortouw te nemen in het aanmaken van gegevens, bewijs en kennis over mobiliteit in hun eigen buurt en straat.  In het project staan vijf casestudies centraal die plaatsvinden in Madrid, Ljubljana, Dublin, Cardiff  en Leuven. Voor die casestudies zetten we een aantal methodieken in uit de ‘citizen science’ om aan co-creatie te doen en maken we gebruik van innovatieve, goedkope en geautomatiseerde verkeerstellingssensoren (zoals die worden gebruikt in het project Telraam).  Daarnaast zetten we ook een aantal mechanismen in om de verschillende belanghebbenden bij de casestudies te betrekken.  Deze aanpak maakt het mogelijk om het lokale wegverkeer te meten (auto’s, grote voertuigen, fietsers en wandelaars, en snelheid), wetenschappelijke kennis op te bouwen in de domeinen mobiliteit en milieuvervuiling, en om in co-design een aantal oplossingen te bedenken die een antwoord bieden op een gevarieerd aantal mobiliteitsuitdagingen.
Bovendien zullen we met dit project op een kosteneffectieve manier data kunnen aanleveren aan lokale overheden, en dat op een grotere schaal – zowel in tijd als in ruimte – dan mogelijk zou zijn als er klassieke verkeerstellingen zouden ingezet worden.  Dat opent weer nieuwe mogelijkheden voor transportbeleid en – onderzoek.  Binnen WeCount moedigen we burgers aan om, op basis van in het project opgedane feitenkennis, hun stem te laten horen binnen het gevoerde politieke discours over thema’s zoals burgerschap en milieu.  Door burgers in het hart van het innovatieproces te zetten, proberen we de bestaande technologische en maatschappelijke drempels te overstijgen, zodat burgers voortrekkers worden van een transportbeleid dat hun bezorgdheden meeneemt en streeft naar een betere levenskwaliteit en gezondere toekomst.
Transport & Mobility Leuven coördineert dit project.

Europe-wide traffic survey to recruit 'citizen scientists'
COVID-19: Citizen science reveals changing travel habits
Belgian and Spanish pilots engage 400 families in traffic counting for sustainable mobility

Meer informatie over de vijf casestudies:

Centraal in WeCount staan vijf citizen science activiteiten die uitgevoerd worden in 5 steden in Europa.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van het topic en de specifieke onderwerpen van elk van deze casestudies:
 
Waar Topic Specifieke onderwerpen die om een oplossing vragen Welke gemeenschappen? Soort gegevens Wetenschappelijke bijdrage
Leuven (BE) Verkeers- en mobiliteitsplanning Verkeersmanagment, sluipverkeer, aanlooproutes voor fietsers, naleving van de rijsnelheid Burgeractiegroepen in Kessel-Lo, Wilsele en Heverlee Verkeerstelling en snelheid Fijnmazige verkeerstellingen om lokale verkeersplanning aan te pakken. 
Madrid (SP) Snelheid van auto’s en luchtkwaliteit Beperking van uitstoot en naleving van de rijsnelheid Gemeenschappen binnen en rond het centrale gebied in Madrid en rond de oprit van de A5 Verkeerstellingen en snelheid en NO2-spreiding Fijnmazige verkeerstellingen naleving van de rijsnelheid, en luchtkwaliteitsdata voor milieu-onderzoek en – beleid. 
Cardiff (VK) Gedrag van burgers, luchtkwaliteit Congestie, luchtvervuiling, gezondheidstoestand  Ouders die hun kinderen naar school brengen, pendelaars, en de Cardiff Air Quality Management Areas Verkeerstellingen in combinatie met luchtkwaliteitsmetingen Gezamenlijk wetenschappelijk beleid voor burgers, locale overheid en instanties voor volksgezondheid
Dublin (IE) Leefbaarheid Verminderde leefbaarheid door sterke commerciële vervoersactiviteit en verminderde milieukwaliteit (luchtkwaliteit, geluid) Burgeractiegroepen in het district van Ringsend Verkeerstellingen, luchtkwaliteit, geluid (dB(A)) met lokale meteorology; ruimtelijke gegevens Bottom-up geospatiale big data om lokale milieukwesties aan te pakken.
Ljubljana (SL) Fietsers Netwerk van fietspaden in het regionale gebied, om bij te dragen aan een fietsinfrastructuurnetwerk van hoge kwaliteit voor korte afstanden.  De gemeente Ljubljana + aangrenzende gemeentes (Domžale, Kamnik) Fietstellingen Low-cost sensor voor fietsentellingen
 


 

Periode

Van 2019 tot 2021

Opdrachtgever

Europese Commissie, H2020 (SWAF)

Partners

Ideas for Change; University of the West of England, Bristol; University College Dublin; National University of Ireland; University of Ljubljana; Mobiel 21 vzw; POLIS – Promotion of Operational links with integrated services

Ons team

Griet De Ceuster, Veerle Vranckx, Wouter Florizoone, Willem Himpe, Péter I. Pápics, Kris Vanherle, Carl Van Poyer
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign