nuMIDAS

20023
Van 2021 tot 2022
Het mobiliteitsecosysteem ziet de opkomst van nieuwe belanghebbenden en diensten (geconnecteerde en geautomatiseerde voertuigen, MaaS, gedeelde mobiliteit). Naarmate deze nieuwe vormen van mobiliteitsaanbod in steden verschijnen, nemen ook nieuwe manieren toe waarop gegevens worden gegenereerd, verzameld en opgeslagen. Het succesvol integreren van disruptieve technologieën en oplossingen met de ontwerpen van beleidsmakers blijft op dit moment een uitdaging. nuMIDAS is een Horizon 2020-project, geleid door TML, met als doel inzicht te geven in welke methodologische tools, databases en modellen nodig zijn en hoe bestaande moeten worden aangepast of aangevuld met nieuwe gegevens.

Het nuMIDAS-project, een acroniem voor New Mobility Data and Solutions Toolkit, valt onder het Horizon 2020-programma en wordt ontwikkeld door een Europees Consortium, bestaande uit negen partners uit zes landen. In een notendop gesteld, legt nuMIDAS de nadruk op:
  • Het herkennen van nieuwe en opkomende mobiliteitstrends.
  • De identificatie van relevante nieuwe concepten en variabelen die een steeds belangrijkere rol spelen in transport- en mobiliteitsanalyses.
  • De evaluatie en beoordeling van een reeks opties voor het verzamelen en gebruiken van nieuwe mobiliteitsgegevens, door middel van nieuwe benaderingen voor gegevensverzameling en -beheer, inclusief nieuwe methoden en hulpmiddelen om deze gegevens te exploiteren, waaronder ook kunstmatige intelligentie / machine learning-technieken voor het omgaan met big data.
Het project bouwt voort op een verspreide selectie van gevallenstudies in proefsteden om een ​​geografische dekking van de EU te bieden. De drie pilootsteden zijn: Barcelona (Spanje), Milaan (Italië) en Leuven (België).

TML is de algemene projectcoördinator en is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het werkpakket met de gevallenstudies.

Periode

Van 2021 tot 2022

Opdrachtgever

Europese Commissie, Horizon 2020

Partners

MAPtm, CERTH-HIT, Factual Consulting, Czech Technische Universiteit in Praag, Poliedra (Polytechnic Milano), Àrea Metropolitana de Barcelona, Agenzia Mobilità Ambiente Territorio, Stad Leuven

Ons team

Kristof Carlier, Sven Maerivoet, Bart Ons
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign