Pendelen per motorfiets

10.69
2011
In deze studie onderzochten we wat de effecten zijn op de verkeersafwikkeling en op verkeersemissies, wanneer in het pendelverkeer een zekere modale verschuiving gerealiseerd zou worden van personenwagens naar motorfietsen.

De impact van een modale verschuiving op de verkeersafwikkeling werd bestudeerd aan de hand van een case study waarbij het verkeer op het snelwegtraject Leuven-Brussel nauwkeurig gesimuleerd werd in de ochtendspits. De files op dit traject reikten minder ver ten gevolge van de modale verschuiving. De files verdwenen ook sneller en de reistijden waren significant korter. Wanneer 10% van de personenwagens vervangen wordt door motorfietsen, daalt het aantal voertuigverliesuren (de tijd die door alle voertuigen samen verloren wordt) met 40%. Hierbij werd rekening gehouden met aanzuigeffecten op dit aantrekkelijker geworden traject.

Wanneer de resultaten van de case study geëxtrapoleerd worden naar het volledige hoofdwegennet in België, dan kunnen in België dagelijks 15.000 voertuigverliesuren worden uitgespaard, wat equivalent is met een totale tijdsbaat van ongeveer 350.000 € per dag.

De impact van een modale verschuiving op emissies en emissiekosten werd eveneens onderzocht aan de hand van de case study Leuven-Brussel. Een recente motorfiets stoot minder schadelijke stoffen uit dan een gemiddelde personenwagen (minder NOX, NO2, PM2.5 en EC, maar meer VOC). Ook de uitstoot van CO2 is kleiner. De totale externe emissiekost (de omrekening van milieubelasting in kost voor de maatschappij) van motorfietsen ligt ruim 20% lager dan die van een gemiddelde personenwagen. Op het traject Leuven-Brussel kan de totale emissiekost met 6% gereduceerd worden wanneer 10% van de auto’s wordt vervangen door motorfietsen. 1% hiervan kan worden toegeschreven aan de vervanging van auto’s door motorfietsen zelf, 5% is het gevolg van de vlottere verkeersafwikkeling.

Periode

2011

Opdrachtgever

Febiac

Partners

/

Ons team

Kristof Carlier, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign