ClairCity

15012
Van 2016 tot 2020

CLAiRCity wil het beleid met betrekking tot luchtkwaliteit en  CO2 in Europese steden sterk verbeteren door  nieuwe manieren te introduceren om de bevolking, belanghebbenden en beleidsmakers te betrekken. De nieuwste sociaalwetenschappelijke denkkaders worden toegepast op de brontoewijzing van luchtvervuiling (emissies en concentraties), CO2-emissies en gezondheidseffecten om deze niet alleen te groeperen naar technologie, maar ook naar het gedrag van de bevolking en zijn dagelijkse activiteiten. Door mensen centraal te stellen bij zowel de problemen als de oplossingen, zullen we de publieke betrokkenheid die nodig is om onze luchtvervuilingsproblemen aan te pakken, stimuleren door de ontwikkeling van een reeks burgergeleide toekomstscenario’s en beleidspakketten.

TML is betrokken bij de ontwikkeling van de toolkit voor emissie en luchtkwaliteit. Deze zal gebruikt worden om de dialoog met verschillende belanghebbenden in zes Europese pilootsteden te bevorderen. De toolkit zelf richt zich op alle EU-steden met meer dan 50 000 burgers.

Benieuwd naar de finale projectresultaten? 
Hier kan je de webinars herbekijken.

Periode

Van 2016 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie, H2020

Partners

Trinomics, Centraal Bureau voor de Statistiek, Danmarks Tekniske Universitet, Norsk Institutt for Loftforskning, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Techne Consulting, Universidade de Aveiro, University of West of England, Bristol, Municipality of Amsterdam, Bristol City Council, Comunidade Intermunicipal da Regiao de Aveiro, Regione Liguria, Municipality of Ljubljana, Gmina Sosnewiec Miasto na Prawach Powiatu

Ons team

Rodric Frederix, Willem Himpe, Péter I. Pápics, Kris Vanherle, Filip Vanhove, Joko Purwanto
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign