SMARTA

17048
Van 2018 tot 2020

 

Binnen SMARTA onderzochten we hoe we het bestaand mobiliteitsbeleid en de beschikbare ‘slimme’ mobiliteitsoplossingen in Europese plattelandsgebieden beter kunnen benutten. SMARTA onderzocht daartoe eerst het bestaande kader voor landelijke mobiliteit in elk van de EU-landen. Het project bestudeerde en evalueerde ook 14 pilootprojecten. Op basis daarvan formuleerde het consortium een aantal beleidsaanbevelingen voor de Europese Commissie, en gaf daarnaast ook aanbevelingen om pilootprojecten op te zetten.

Plattelandsgebieden zijn sterk afhankelijk geworden van de auto. Dat heeft een impact op de leefbaarheid van die gebieden en de levenskwaliteit van de inwoners. TML onderzocht samen met haar consortiumpartners hoe we de landelijke mobiliteit kunnen verbeteren met allerlei vormen van slimme deelmobiliteit.

Het onderzoek vertaalde zich in:
  • 35 fiches (voor alle EU-landen en enkele niet EU-landen) omtrent het reglementaire kader (planning en organisatie, beheer en coördinatie) waarin die landen hun landelijke mobiliteit organiseren.
  • 32 fiches over goede praktijken; waaronder innovatieve transportvormen gebaseerd op het delen van ritten voor bewoners van landelijke gebieden, kwetsbare sociale groepen, bezoekers en toeristen.
  • 12 beschrijvingen en evaluaties van pilootprojecten.
  • Beleidsaanbevelingen voor duurzame deelmobiliteit en openbaar vervoer in Europese plattelandsgebieden.

De verschillende partners verzamelden via literatuuronderzoek en gerichte contacten met hun netwerk de nodige informatie over de organisatiekaders in de verschillende landen. De informatie over de pilootprojecten werd op dezelfde manier verzameld.

TML stelde een aantal documenten op die meer inzicht geven in het bestaande reglementaire kader voor landelijk transport in een aantal landen. Daarnaast hebben we ook een aantal goede praktijken gedocumenteerd in handige fiches. TML ontwikkelde voor dit project tot slot het evaluatieplan en stond in voor de selectie en evaluatie van de pilootprojecten.

Het consortium maakte een aantal aanbevelingen over aan de Europese Commissie. De belangrijkste aanbeveling is om de lidstaten te verplichten een specifiek kader uit te werken - inclusief de financiering ervan - en om landelijke mobiliteit te organiseren.

SMARTA uitgelegd in een notendop .

 

Periode

Van 2018 tot 2020

Opdrachtgever

EC - Europese Commissie

Partners

Memex, Vectos, EIP

Ons team

Dirk Engels, Wouter Florizoone, Christophe Heyndrickx, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign