Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

14117
Van 2015 tot 2017
De stad Lokeren wil werk maken van een betere ontwikkeling van de stationsomgeving. Er stellen zich een aantal belangrijke uitdagingen: o.m. de verbinding tussen de voor- en achterzijde van het station, de wijze  waarop het station bereikbaar wordt gemaakt vanaf de N70, met respect voor het parkgebied en rekening houdend met  de parkeerproblematiek. In 2011 is voor de stationsomgeving reeds een masterplan opgemaakt i.s.m. Infrabel en EIS, die beide grondposities  hebben in dit projectgebied. Deze studie zal dit masterplan actualiseren en verdiepen.

TML ondersteunde Palmbout Urban Landscapes met de uitwerking van de verkeerskundige aspecten. Deze uitwerking is volledig geïntegreerd in het ontwerpproces en gebeurt met veel aandacht voor een multimodale verkeersorganisatie, zodat de stationsomgeving kan uitgroeien tot meer dan een overstappunt. Onze taak bestaat uit twee delen. Eerst werd het parkeerconcept uitgewerkt binnen de globale parkeerstrategie van Lokeren. De vraag hierbij was op welke plaatsen geparkeerd kan worden en hoe er een slimme verdeling te organiseren valt tussen pendelaars en lokale parkeerders. Er werd eveneens onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een parking voor pendelaars. Ten tweede werd er gezocht naar een optimale balans tussen de stadsruimte en de verkeersstroom. Hierbij hadden we aandacht voor een alternatieve auto-ontsluiting die zoveel mogelijk groen in de stationsomgeving behoudt.

Periode

Van 2015 tot 2017

Opdrachtgever

Team Vlaams Bouwmeester

Partners

Palmbout Urban Landscapes

Ons team

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign