Masterplan Izegem

14021
Van 2014 tot 2016
TML ondersteunde de Tijdelijke Vereniging PALMBOUT Urban Landscapes - Collectief Noord met de uitwerking van de verkeerskundige aspecten van het masterplan voor het hele grondgebied van de stad Izegem. Dit gebeurde in sterke interactie met het ontwerpproces en met grote aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van een goed functionerende multimodale verkeersorganisatie die de ruimtelijke uitwerking van het masterplan versterkt.

Izegem zal dit masterplan gebruiken om toekomstige ontwikkelingen te kaderen in een ruimere visie. Hoewel de klemtoon op het stadscentrum ligt, wil men ook eigen identiteit en karakter creëren voor alle kernen van Izegem, waarbij de onderlinge samenhang wel verzekerd wordt. De ruimtelijke visie omvat zo ook voorstellen voor de toekomstige herinrichtingswerken in de andere kernen van Izegem. Het masterplan maakt strategische keuzes inzake de ruimtelijke ontwikkeling. Speciale aandacht gaat daarbij naar het mobiliteitsvraagstuk en wonen in al zijn facetten alsook naar groen in de stad. Communicatie door inspraak en participatie waren een belangrijk onderdeel van het proces.

Periode

Van 2014 tot 2016

Opdrachtgever

De stad Izegem

Partners

PALMBOUT Urban Landscapes , Collectief Noord, Sofie Vandelannoote (communicatie) en Royal Haskoning DHV

Ons team

Ruben Corthout, Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign