Vilvoorde verkeer- en parkeergeleiding met ANPR en PGS technologie

21018
Van 2021 tot 2023
In opdracht van de stad Vilvoorde onderzoekt TML slimme digitale oplossingen om congestie en zwaar verkeer in het centrum van Vilvoorde terug te dringen. Deze oplossingen steunen op ANPR technologie, dynamische bewegwijzering maar ook op tele-informatiesystemen die de bestuurders in de wagen real-time bereiken en begeleiden. De studiefase mondt uit in een aanbesteding. Na de gunning zal ook de implementatie worden opgevolgd.

De bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de stad Vilvoorde staan onder toenemende druk door het toenemend gemotoriseerd verkeer dat geen bestemming heeft in de stad. Dit leidt tot meer congestie en sluipverkeer. Het vertraagt eveneens het openbaar vervoer. Door de drukte ogen de straten minder vriendelijk voor zachte mobiliteitsvormen. De stad Vilvoorde wenst te investeren in
een ANPR-systeem dat doorgaand vrachtverkeer uit de stadskern weert. Daarnaast wil de stad investeren in een slim
parkeergeleidingssysteem dat het autoverkeer met een lokale bestemming naar een aanbevolen parkeerplaatsen stuurt.

TML neemt de leiding in twee studies. Een eerste studie heeft als onderwerp een digitaal systeem dat overtredingen van beperkingen op doorgaand verkeer vaststelt. De tweede studie heeft als onderwerp een digitaal systeem dat de bezetting op onder- en bovengrondse parkeerplaatsen monitort en het lokale bestemmingsverkeer op een getrapte manier naar deze parkeerplaatsen leidt. De studie zal leiden tot het aanbesteden van de meest geschikte en betaalbare technologie die de problemen efficiënt kan aanpakken. Hierdoor zal de bereikbaarheid en de leefbaarheid binnen de stad toenemen, het ongewenst verkeer afnemen en het bestemmingsverkeer sneller toekomen op de bestemming. De straten in de stadskern worden aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers waardoor zachte mobiliteitsvormen vaker gaan voorkomen in het straatbeeld.

De studies lopen in fases en in parallel met elkaar. In de eerste fase brengen we de noden van Vilvoorde in kaart. We stellen scenario’s op die antwoord bieden aan deze noden en stellen geschikte technologieën voor in combinatie met optimale geografische inplantingslocaties. TML test in samenwerking met het stadsbestuur en de andere partners ook de haalbaarheid en effectiviteit van de voorgestelde systemen met testopstellingen. TML zal de spelers van dergelijke systemen op de markt vergelijken en samen met de partners een marktconforme aanbesteding opstellen. De uitvoering van de studies gevolgd door het opstellen van de aanbestedingen neemt zeven maanden in beslag. Daarna ondersteunt TML de gunning en volgen we samen met de andere partners de werkzaamheden op tijdens de implementatiefase. Die zal tegen mei 2023 eindigen. 

TML neemt de leiding in dit project en wordt ondersteunt door de partners Tractebel, MORE LION, Rasschaert Advocaten en Rebel. TML neemt hoofdzakelijk het parkeergeleidingssysteem voor zijn rekening en zal in alle andere onderwerpen en fases sterk betrokken worden. De toenemende mobiliteit die gemeentekernen steeds vaker onder druk zetten is een herkenbaar hedendaags probleem. Onze rapporten kunnen dienen als een draaiboek waaraan kleine en middelgrote steden zich kunnen spiegelen en laten inspireren om gelijkaardige problemen het hoofd te bieden.

De rapporten over de studie worden verwacht tegen het einde van 2021. De aanbestedingsdocumenten zijn begin 2022 klaar. Er wordt ook een draaiboek opgesteld om andere steden en gemeenten met gelijksoortige mobiliteitsproblemen bij te staan.

Periode

Van 2021 tot 2023

Opdrachtgever

stad Vilvoorde

Partners

Tractebel, MORE LION, Rasschaert Advocaten, Rebel

Ons team

Sven Maerivoet, Bart Ons, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign