Microsimulaties Hasselt

20101
Van 2020 tot 2021
TML onderzocht met behulp van een microsimulatiemodel de functionering van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) aan weerszijden van de brug over het Albertkanaal. Hierbij hielden we rekening met een aantal circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71) en de bijkomende verkeersgeneratie door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de simulatie van het voorkeursscenario bekwamen we een algemene verbetering van de verkeersafwikkeling ten opzichte van de huidige situatie.
In het kader van de ophoging van de bruggen over het Albertkanaal, wenste de stad Hasselt in overleg met de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar gedragen kruispuntoplossingen te zoeken op de Kempische Steenweg (N74) langs weerszijden van de brug over het Albertkanaal, meer bepaald met de kruispunten met de Genkersteenweg (N75) en de Ring rond Hasselt (R71).
Op basis van een simulatiemodel in de Vissim software, bestaande uit het noordelijke deel van de Ring rond Hasselt en de Kempische Steenweg, modelleerde en evalueerde TML de voorgestelde kruispuntoplossingen en circulatiemaatregelen. Hierbij vergeleken we een simulatie van de huidige situatie met de wachtrijlengtes en verliestijden aan deze kruispunten en de reistijden van enkele trajecten.

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

Stad Hasselt

Partners

Vectris

Ons team

Ruben Corthout, Stef Tourwé
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign