CHUMS

12.77
Van 2014 tot 2016
Het CHUMS project richtte zich op volgende energie-uitdagingen: een lage autobezetting en de ~ 50% van verplaatsingen in steden die niet kunnen worden opgevangen door traditioneel openbaar vervoer. Het consortium ontwikkelde een ​​samengestelde CHUMS gedragsveranderingstrategie en paste deze toe. Deze methodes werden verspreid over de rest van Europa, door de validatie in 5 expertsteden die de omvang van carpooling en de diversiteit van mobiliteit mind-sets in Europa vertegenwoordigen: Craiova (RO), Edinburgh (UK), Leuven (BE), Toulouse (FR) en Perugia (IT).

Deze strategie van gedragsverandering omvatte een carpooling week, de uitvoering van gepersonaliseerde reisplannen waaronder carpool-opties en een mobiliteitsloterij om nieuwe carpoolgebruikers aan te trekken. Het is aangetoond dat er significante gedragsveranderingen optraden in de vele plaatsen waar dit reeds georganiseerd werd: een hogere autobezetting, een kleiner aantal auto’s en aanzienlijk minder energieverbruik.

Het strategische doel was eenvoudig: carpoolers aantrekken, matchen en behouden; de aantallen steeds laten stijgen; en de ontwikkeling en overdracht van deze bewezen praktijk om een ​​duurzame carpooling markt te genereren in heel Europa, zodat het een gebruikelijke manier van reizen en een erkende mobiliteitsmodus voor transportplanning wordt.

TML was verantwoordelijk voor twee elementen: de directe analyse van de gedragsverandering en de analyse van de ecologische en economische impact van de verbeterde opname van carpooling in de vijf expertsteden. Daartoe hielpen we deze steden door monitoring van het mobiliteitsgedrag, maar ook door hen de juiste methodologische ondersteuning te bieden. We ontwikkelden ook een vereenvoudigd gedragsmodel gebaseerd op aanvaarding door de gebruiker. Dit gebruikten we om richtlijnen aan te reiken aan beleidsmakers, de eindgebruikers in de expertsteden en andere belanghebbenden.

Periode

Van 2014 tot 2016

Opdrachtgever

Europese Commissie, IEE2

Partners

EIP (RO), Vectos (UK), Lift-Share (UK), UNIABDN (UK), IPA (RO), Taxistop (BE), SESTran (UK), Municipality of Perugia (IT) and Tisseo (FR)

Ons team

Lars Akkermans, Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign