Implementatie LEZ Brussel

16061
Van 2016 tot 2017
Korte omschrijving:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde in januari 2018 een lage emissiezone in om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren.  Ter voorbereiding daarvan voerde TML samen met projectpartner Traject een studie uit naar begeleidende maatregelen om Brusselse huishoudens en bedrijven aan te zetten tot de gewenste gedragswijziging en om potentiële mobiliteitsarmoede-effecten daadwerkelijk tot een minimum te herleiden.  Een aantal van de voorgestelde begeleidende maatregelen werd intussen ook effectief geïmplementeerd.  De studie omvatte een doorgedreven benchmarkstudie bij andere grootsteden die een LEZ invoerden, een stakeholdersanalyse via focusgroepen bij verschillende betrokkenen, en een identificatie van de socio-economische en mobiliteitsprofielen van de betrokken particulieren en bedrijven. Door middel van een kosten-batenanalyse werd de resulterende lijst van maatregelen tot slot nog gerangschikt naar wenselijkheid.

Expertise TML:
Binnen dit project nam TML vooral het kwantitatieve luik voor haar rekening.  Naast externe databronnen konden we daarvoor ook beroep doen op onze eigen databronnen.  Zo werd het model MOVEET, dat door TML werd ontwikkeld, binnen deze studie ingezet om een goede indicatie te krijgen van het aantal voertuigen per leeftijdsklasse. TML was ook verantwoordelijk voor de kosten-batenanalyse van de maatregelen.

Resultaat van de studie:
Het resultaat van de studie is een confidentieel adviesrapport waarin de voorgestelde begeleidende maatregelen grondig onderbouwd werden.
Naar aanleiding van dit rapport heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om de volgende maatregelen in te voeren:
  • Het voorzien van extra uitzonderingen, zoals bv. voor marktvoertuigen
  • Het ter beschikking stellen van 4 P+R parkings
  • Subsidies, zoals een hervorming van de “Bruxell’AIR” modal shift-subsidie naar een meer flexibel mobiliteitspakket en een nieuwe subsidie die kleine ondernemingen moet ondersteunen om hun voertuigen te vervangen
  • Het opstarten van een studie om een ‘Mobility Point’ op te richten
  • Het instellen van een overgangsperiode tot oktober 2018: enkel waarschuwingen
Meer info:
Het rapport is confidentieel.  Meer info over het onderzoek in de bijgevoegde powerpoint.  Alle info over de invoering van de lage emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is te vinden op de specifieke website: https://lez.brussels/nl 

Periode

Van 2016 tot 2017

Opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

Partners

Traject

Ons team

Sebastian Vanderlinden, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign