Garage Swap

16046
Van 2016 tot 2019
Nieuwe woningen brengen extra autobezit met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de omliggende straten, leggen gemeentebesturen een minimum aan parkeerplaatsen op bij bouwprojecten. De ondergrondse parkeerplaatsen zijn peperduur en ze houden de omliggende straten dan misschien wel vrij, ze pakken fileleed en andere mobiliteitsproblemen niet aan. Hoe los je dat op? Door een aantal van de dure ondergrondse parkeerplaatsen te schrappen en met een deel van de kostenbesparing een aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding te voorzien. Dit zijn noodzakelijke ingrepen voor een modal shift in onze mobiliteit die – en dat is belangrijk – ook parkeerproblemen voorkomt. Het saldo wordt geïnvesteerd in duurzame energieproductie of energiebesparing. Ondergrondse parkings worden dus ingewisseld of geswapt voor duurzame oplossingen in de buurt op vlak van mobiliteit en energie
TML ondersteunde de verschillende Garage Swap trajecten met de opzet en analyses van grootschalige enquêtes en analyses van mobiliteits- en verplaatsingsgedrag, aangevuld met verkeerskundige interpretaties op specifieke locaties. Hierdoor konden we specifieke vragen beantwoorden zoals: Hoe groot is het autobezit in specifieke wijken? Hoeveel mensen gebruiken de fiets/openbaar vervoer voor hun verplaatsingen en hoe vaak doen ze dit? Hoeveel mensen zijn bereid om hun auto te delen, of deze weg te doen? Hoe zit het met de parkeerdruk in specifieke wijken?

Periode

Van 2016 tot 2019

Opdrachtgever

Dewaco (Stad Aalst), Woonpunt Zennevallei, Stad Sint-Niklaas, Dijledal (Stad Leuven)

Partners

Impact Matters, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Autopia, Ecopower, Coopkracht, Pajopower, Bureau Urbanisme (BUUR)

Ons team

Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign