Projecten en artikels van Kris Vanherle

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Het opstellen van een emissiemonitoringsysteem voor de wegsector in Vietnam, om zo de evolutie van die emissies te volgen doorheen de tijd.

zero_emission

Second opinion uitfaseren ICE -emissievrij wagenpark

Kleine ad-hoc analyse en verificatie van aannames.

uitstoot van niet-verbrandingsdeeltjes

Overzicht van recente studies en beleid met betrekking tot de niet-uitlaatemissies van deeltjes als gevolg van de slijtage van remmen, banden en het wegdek

De uitstoot van niet-verbrandingsverontreinigende stoffen van voertuigen is de afgelopen twee decennia toegenomen. Dit omvat de uitstoot van remslijtage, bandenslijtage en wegslijtage.

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Dit project is een testcase om te onderzoeken of een alternatieve aanpak om transportvolumes te genereren voldoende kwaliteit kan leveren om luchtkwaliteitsmodellen te voeden.

08.17_MIRA-S_2009

MIRA-S 2009

Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart

koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

De sector van de zeescheepvaart is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 uitstoot in de Belgische wateren. Het koolstofvrij maken van deze sector vraagt heel wat technische en operationele maatregelen. TML deed een voorbereidend onderzoek.

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

09_36

E40 - Haspengouw

MKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40

refit

REFIT

Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes

climate-plan-France

Klimaatplan Frankrijk

Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk

electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en transport.

Investeringen in de EU energiesector

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

7.23_MIRA_T_2007

Focusrapport MIRA-T 2007

De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart

6_34

Effect van de Europese uitbreiding in 2004 op de transportmarkt

Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op het gebied van vervoer

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

10_67

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

shortseashipping_webpicture

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden

TREMOVE LOT 1-2-3

Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

iTREN_Photo_Final

iTREN-2030

Geïntegreerd transport- en energiemodel tot 2030

07_29

Vervoersprognoses Gent-Terneuzen

Vervoersprognoses voor de vervanging van de zeesluis in Terneuzen

emissies-brussel

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

07_49

Bedrijfswagens

Wat is de invloed van bedrijfswagens op files en emissies?

GhG

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

tweedehandsmarkt

Tweedehandswagens

Marktanalyse van Europese tweedehandswagens

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

12_31

Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit

Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobiliteit

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen

LPG

Marktpenetratie van LPG-auto's

Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot

08.69.antwerp-2019989_1920

ETS Vlaamse havens

Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'

logo ECOSTAND

ECOSTAND

Ondersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emissies

external_costs_maritime_transport

Externe kosten van maritiem transport

Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015

simulatie treinrouteplanner

Train Scheduling: The Game

Optimalisering van treindienstregelingen in een pc-simulatiespelomgeving

website-tml

De toekomst van ISVAG

Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

groene snelwegen

Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

Verkennende studie van het potentieel van beleidsmaatregelen gelinkt aan wegtransportinfrastructuur om de CO2-uitstoot te beteugelen.

eiland Java

Vergroening van vrachtvervoer in Indonesië

Ondersteunen van CO2-beperkende maatregelen voor het vrachtvervoer in Java.

tanken auto

Impact van een hoger LPG marktaandeel

Analyse van de impact van een hoger LPG-aandeel wereldwijd

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt.

Reyersplein Brussel

Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

tweedehandsmarkt1

De markt voor tweedehandswagens

Europees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens

electrische-auto-laadpaal

De ontwikkeling van elektrische personenauto's

De beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het Europese energiesysteem

wecount raamfoto

WeCount

Burgers brengen het verkeer in hun stad in kaart.

powerplant <Pixabay

Uitbreidingen voor het POLES-model

Ontwikkeling van modules voor energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES-model

Telraam projectbeeld

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

Geschatte aandeel van elektrische voertuigen in het wagenpark in 2050

Impact van de groei van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet

pendelaars in de stad

SUMI

Duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren

TREMOVE

TREMOVE US

TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina

EMEPgrid

Maritieme emissiecontrolegebieden

Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen verminderen

tanken auto

Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieën

CO2 evolutie

Impactanalyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

clean power

Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

Richtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders

10.11_TREMOVE_baseline

Nieuwe TREMOVE baseline

Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

kaart IPTS electriciteitsmodel

Een geïntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt

De ontwikkeling van een geïntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt

TML072s

Potentieel EV overheidsvloot

Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot

vliegtuig

ACCHANGE

Versnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers

krisweb

De oprichting van Rear Window

Telraam gaat actief met burgers aan de slag om goede verkeerstellingen aan te leveren. Na een jaar voorbereidend werk, verleed op 27 januari dit jaar de akte bij de notaris voor de oprichting van het bedrijf Rear Window BV dat Telraam verder zal dragen. We spraken kort met Kris Vanherle, onderzoeker bij TML, medestichter en gedelegeerd bestuurder van het nieuwe bedrijf.

Untitled-1

TML'ers aan het woord! #4

In deze rubriek stellen we je graag voor aan onze collega's op TML. Op die manier leer je ons wat beter kennen en ontdek je wat iedereen binnen TML doet. Recent hadden we een gesprek met Willem, Dirk, Kris, en Hanne!

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign