Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

17035
2017
Het huidige Europese beleid om wegtransport koolstofvrij te maken focust bijna volledig op een verschuiving richting schonere aandrijftechnologieën -  zoals bijv. biobrandstoffen, CNG, of elektriciteit – en de promotie van energiezuinigere voertuigen (zoals de CO2-doelstellingen).  Zowel beleidsmakers als de industrie zijn het er echter over eens dat het gebrek aan strategie op vlak van infrastructuurmaatregelen om CO2-uitstoot (vooral dan van wegtransport) te verminderen  een hiaat vormt in het huidige beleidskader.
Om dit hiaat op te vullen stelde Transport and Mobility Leuven een inventaris op met beleidsmaatregelen  vlak van weginfrastructuur die mogelijk CO2-uitstoot (vooral dan van transport) kunnen verminderen.

Het resultaat is een rapport met factsheets die de meest geschikte maatregelen beoordelen volgens hun CO2-reducerend potentieel; zoals:
 • De groene golf
 • Wegenonderhoud
 • E-highway
 • Reflecterende bestrating
 • Groene bermen
 • Eco-routing
 • Eco-driving
 • Wegdek met een lage rolweerstand
 • LED-straatverlichting
 • Voertuigen Monitoring Systeem: lagere maximumsnelheden
 • Voertuigen Monitoring Systeem: parkeergeleiding
 • Ontbrekende wegverbindingen
 • Rondpunten vs. Verkeerslichten
 • De hyperloop

 
TML’s Expertise:
Voor deze studie kon TML bogen op haar uitgebreide expertise m.b.t. de milieuaspecten van transport.  Zo hebben we verschillende studies gedaan voor nationale overheden binnen Europa, en waren regelmatig betrokken bij het uitvoeren van impactanalyses van verschillende maatregelen om de milieu-impact van transport te verminderen (zoals bv. eco-belasting, CO2-standaards, subsidies voor groene technologieën, en sloopregelingen), gebaseerd op studies die kwantitatieve modellen gebruikten.
 

Periode

2017

Opdrachtgever

ExxonMobil

Ons team

Sven Maerivoet, Sebastian Vanderlinden, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign