Vervoersprognoses Gent-Terneuzen

07.29
Van 2007 tot 2008
Om de maritieme toegang van onder andere het Gentse havengebied te vrijwaren, overweegt de projectgroep KGT2008, een Nederlands - Vlaamse samengestelde groep die belast is met het toekennen van onderzoeksopdrachten in verband met het Kanaal Gent-Terneuzen, de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen om de verouderde en overbelaste sluis te vervangen. Als hulpmiddel voor deze beslissing werd een grote kosten-batenanalyse opgesteld. TML, in samenwerking met TNO, onderzocht het deelaspect vervoerseffecten, met behulp van het door TNO ontwikkelde TRANS-TOOLS model voor vrachtvervoer in Europa.

Als onderdeel van deze globale kosten-batenstudie voor een nieuwe sluis in Terneuzen, voerde TML, in samenwerking met TNO, de welvaartsanalyse uit. Welvaartsanalyse omvat het bepalen van de effecten op werkgelegenheid en de verandering van economische activiteit, gedetailleerd per sector, in verschillende scenario's. De methode die gebruikt werd, was een input-output analyse.

Periode

Van 2007 tot 2008

Opdrachtgever

Provincie Zeeland - projectgroep KGT2008

Partners

/

Ons team

Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign