ECOSTAND

09.02
Van 2010 tot 2013
Het project, gevormd rond een werkgroep bestaande uit Europa, Japan en de Verenigde Staten, zorgt ervoor dat toekomstige ITS investeringen en beleidsbeslissingen kunnen gebeuren op basis van correcte en gedetailleerde kennis van hun effecten, volgens een internationaal goedgekeurde beoordelingsmethode. Deze kwam tot stand via een continue dialoog tussen de EU, Japan en de Verenigde Staten, waarbij we een hoge kwalitatieve Europese bijdrage leverden bij de definitie van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. Door de samenwerking en uitwisseling tussen de 3 gebieden leerden we uit de ervaringen opgedaan in Japan en de Verenigde Staten op het gebied van modelleringstools en evaluatiemethodes. Tot slot definieerden we een gemeenschappelijke agenda voor toekomstig onderzoek en voorzagen we een roadmap naar de internationale normalisatie van de methodologie.

Het project kende diverse stappen, telkens gekenmerkt door een korte voorbereidings- en overzichtsfase, gevolgd een internationaal symposium en eindigend met een gemeenschappelijk technisch rapport.

Periode

Van 2010 tot 2013

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG INFSO, FP7

Partners

TNO (NL) - (Coördinator), PTV (DE), Mizar (IT), ERTICO (BE), Imtech (NL), TRL (UK), INRETS (FR)

Ons team

Sven Maerivoet, Kris Vanherle, Tom Voge
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign