De ontwikkeling van elektrische personenauto's

15068
Van 2015 tot 2016
Samen met Öko Institut en TNO, ondersteunde TML EEA bij de beoordeling van de huidige status van de elektrificatie van personenauto’s en de mogelijke gevolgen voor het milieu en voor het Europese energiesysteem in 2050.

TML heeft vooral meegewerkt aan het verzamelen en analyseren van gegevens over de strategie die de lidstaten hebben inzake de bevordering van EV-penetratie en het simuleren van de effecten van de verschillende toekomstige EV-penetratiescenario's op het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling.

Drie toekomstscenario's werden uitgewerkt:

- Een referentiescenario waarbij de EV-penetratiegraad op EU28-niveau het EU-referentiescenario gebaseerd op Capros et al., 2013 volgt, dat wil zeggen 4% van de totale personenautostock in 2013 en 8% in 2050
- Een 'mid'-scenario waarin we aannemen dat de EV-penetratie zal oplopen tot 20% in 2030 en 50% in 2050
- Een 'high'-scenario waarin we aannemen dat de EV-penetratie zal oplopen tot 30% in 2030 en 80% in 2050
TML analyseerde de transportsector met het MOVEET-model en Öko Institut onderzocht het elektriciteitssysteem. We kunnen hieruit besluiten dat er extra elektriciteit zal nodig zijn in de Europese Unie om aan de extra energievraag komende van een 80% aandeel van elektrische auto's in 2050 ('high'-scenario) te voldoen. Het aandeel van het totale elektriciteitsverbruik van elektrische voertuigen in Europa zal stijgen van 0.03% in 2014 naar ongeveer 4-5% tegen 2030 en 9.5% tegen 2050.

Een toename van het elektrisch voertuigverbruik zal resulteren in:

- Lagere CO2- en luchtverontreinigende emissies van de vervoerssector zelf
- Hogere emissies van gerelateerde elektriciteitsproductie
- Een totaal netto-voordeel in termen van lagere CO2- en luchtverontreinigende stoffen, dat wil zeggen, NOx en PM
- Een algemene verhoging in SO2 als gevolg van de uitstoot van emissies van de elektriciteitsproductiesector
Het potentieel van hernieuwbare energiebronnen om elektrische voertuigen van stroom te voorzien kan dan een belangrijke rol spelen in te plannen van de EU om over te schakelen naar een koolstofarm transportsysteem en om hun doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80-95% tegen 2050 te realiseren.

Periode

Van 2015 tot 2016

Opdrachtgever

EEA

Partners

Öko Institut, TNO

Ons team

Kris Vanherle, Joko Purwanto
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign