iTREN-2030

05.21
Van 2007 tot 2009
Het TRANS-TOOLS model is ontwikkeld als analytisch netwerkmodel voor vervoer in de EU. Zijn capaciteit om beleidsvoorspellingen te maken kan aanzienlijk worden verbeterd door het te linken aan state-of-the-art modellen op het gebied van energie, milieu en economische analyse. iTREN-2030 ontwikkelde deze link van TRANS-TOOLS naar de volgende state-of-the-art modellen: POLES voor de energietechnologie en energieprijzen, TREMOVE voor de emissies en de ontwikkeling van de voertuigvloot, en ASTRA voor de economische impact.
Het belangrijkste resultaat van iTREN-2030 is tweevoudig:

- Scenariovoorspellingen voor transport, energie, milieu en economie tot 2030.
- Vier transportmodellen die aan elkaar gekoppeld zijn door een gemeenschappelijke database en geharmoniseerde parameters.
Het project ontwikkelde als eerste resultaat twee scenario's:

- Het eerste referentiescenario is het scenario dat terugkomt bij elk van de vier modellen. Dit scenario is niet bedoeld om voorspellingen van de nabije toekomst te verstrekken maar is gebaseerd op de veronderstelling van het 'bevroren' beleid van 2008, dus alleen beleidsbepalingen die beslist werden door de EU raad of het EU parlement zijn in rekening gebracht. Het referentiescenario integreert en harmoniseert technologische ontwikkelingen op het gebied van energie en transport, energieprijzen en economische tendensen met vraag naar energie en vervoer en hun milieueffecten.
- Het tweede scenario is het geïntegreerd scenario dat gebaseerd is op het referentiescenario. Dit scenario omvat energie- en vervoerbeleidsmaatregelen die tussen 2008/2009 en 2025 zullen worden getroffen. Het beleid zou "relevant" en "waarschijnlijk" moeten zijn. Het beleid wijst op de druk en de opportuniteiten die uit de drie belangrijkste beleidsdrijfveren komen van de volgende twee decennia: klimaatbeleid, fossiele brandstofschaarste, en nieuwe technologieën. Wat ook verschilt van het referentiescenario is dat de „economische crisis van 2008/2009“ in het geïntegreerde scenario is opgenomen.
Het tweede resultaat, de koppeling van vier modellen (TRANS-TOOLS, ASTRA, TREMOVE, en POLES) is in feite de belangrijkste methodologie die we gebruikten om scenario's te ontwikkelen. Deze methodologie produceert duidelijke toegevoegde waarde voor de geïntegreerde analyse van energie- en transportsystemen en initiatieven op deze gebieden.

Periode

Van 2007 tot 2009

Opdrachtgever

Europese Commissie, Zesde Kaderprogramma

Partners

Fraunhofer ISI (projectleider, Duitsland), TNO (Nederland), NEA Transportonderzoek en training (Nederland), Universiteit van Karlsruhe - IWW (Duitsland), TRT (Italië), IPTS (Spanje)

Ons team

Kris Vanherle, Joko Purwanto, Bart Van Herbruggen
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign