Uitbreidingen voor het POLES-model

10.52
Van 2010 tot 2011
Transport & Mobility Leuven voerde dit project uit in opdracht van de 'Economics of Climate Change, Energy and Transport Unit (ECCET)'; van de Europese Commissie DG JRC/IPTS. Haar actieplan "Geïntegreerde beoordeling van het klimaatbeleid: scenario's en economische effecten (ICPA-SEI)", ontwikkelt, onderhoudt en gebruikt een aantal kwantitatieve instrumenten die trends rond energietechnologieën, energie- en klimaatbeleid, en hun impact op de uitstoot van broeikasgassen onderzoeken. Ze omvatten simulatiemodellen, kwantitatieve evaluatiemethodes en opvolgings-mechanismen voor technologieën. Deze instrumenten worden ingezet ter ondersteuning en versterking van de beleidsvisie van de EC op internationale fora voor onderhandelingen over klimaatbescherming.

Het POLES-model werd in de loop der jaren ontwikkeld en geeft een goede geïntegreerde beschrijving van de energiesector. Door de nood aan meer gedetailleerde en uitgebreidere analyses moet het POLES-model permanent bijgewerkt worden: de introductie van nieuwe modules en bijgewerkte databanken, de ontwikkeling van een betere rekenomgeving voor gegevensbeheer en voor resultatenanalyses. Vooral de sector van elektriciteitsvoorziening vormt een uitdaging voor modelbouwers aangezien het product (elektriciteit) niet echt een homogeen goed voorstelt. Afhankelijk van de vraagcurve, varieert de waarde (prijs) van een opgewekte kWh elektriciteit aanzienlijk tussen standaardbelasting en piekvraag. Het is moeilijk om de energieverdeling en capaciteitsplanning te modelleren in een simulatiemodel, en dit werd daarom verbeterd in het kader van dit contract.

Het doel van dit project was de ontwikkeling van twee nieuwe modules voor de energiesector (voor energieverdeling en capaciteitsplanning) in het POLES model. De modules werden in GAMS geïmplementeerd en maken gebruik van optimalisatietechnieken voor de probleemoplossing. De structuur van de modules laat een eenvoudige uitvoering als zelfstandig model toe, maar maakt het ook mogelijk om de modules te koppelen aan het POLES model, geïmplementeerd in VENSIM via een softwarekoppeling die aangeleverd werd door IPTS.

Periode

Van 2010 tot 2011

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG JRC/IPTS, binnen het kader van het contract "Services to support economic modelling in industry, energy and transport. Lot 1: Partial Equilibrium modelling of energy sectors. Reference IPTS/2009/J02/24/OC"

Partners

Polish Academy of Sciences' Mineral and Energy Economy Research Institute (MEERI)

Ons team

Kris Vanherle, Ignacio Hidalgo González
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign