TREMOVE LOT 1-2-3

2.03 / 2.10 / 3.13 / 3.26 / 3.36 / 04.19 / 4.20 / 4.21 / 4.22 / 4.23 / 4.24 / 4.25
Van 2004 tot 2006
Deze studie ondersteunt IPTS in hun onderzoekswerk rond Integrated Product Policy (IPP) of productgeïntegreerd beleid, aangenomen door de Europese Commissie in juni 2003. IPP tracht de milieu-impact gedurende de ganse levenscyclus van een product te reduceren en dit via economische instrumenten.

Verder draagt deze studie ook bij aan het beleid rond duurzame consumptie en productie, meer bepaald op vlak van de energie-efficiëntie van voertuigen. In de praktijk betekent dit dat het TREMOVE-model werd uitgebreid met een materialendatabank, om zo de afvalstromen van afgedankte voertuigen in detail in te schatten. TREMOVE werd verder ontwikkeld zodat endogene afdankingbeslissingen worden meegenomen. Twee beleidstypes zijn getest: een bonus-malussysteem (vergelijkbaar met ECOSCORE) en subsidies voor afdanking van oudere voertuigen.

Bonus-malussysteem
Een bonus-malussysteem bleek een goed marktinstrument te zijn om consumenten naar meer zuinige voertuigen te sturen. In het geval dat in deze studie werd onderzocht, ishet gemiddeld CO2-niveau van nieuw verkochte voertuigen ongeveer 7% lager als er met een bonus-malussysteem gewerkt wordt. Dit heeft betrekking op een subsidie-belasting spectrum van 500 euro subsidie tot 1800 euro tax voor de gemiddelde voertuigcategorieën, afhankelijk van het CO2-niveau van de auto.

Subsidies voor afdanking van oudere voertuigen
De studie toonde aan dat een schrootpremie de penetratie van nieuwe, milieuvriendelijkere voertuigen met succes kan versnellen en een economische impuls kan geven aan de autoindustrie. Een subsidie van 2000€ veroorzaakt een verkoopsgroei van 25% tijdens de periode van de regeling, met het grootste effect in het eerste jaar. Het beleid veroorzaakt een maximale emissievermindering van 2.5% voor CO2, 18% voor NOx en 10% voor PM, in het begin van het programma. Het effect vermindert met de tijd aangezien het percentage van de vlootvernieuwing na de invoer van deze subsidies vertraagt, omdat de verkoop na verloop van tijd daalt. In die zin versnelt een schrootpremie de dalende trend van de emissies (NOx, PM) en vertraagt het de toename van emissies (CO2) slechts met een paar jaar.
et subsidieniveau bepaalt het succes van het beleid, maar ook de kost voor de overheid door de geaccumuleerde subsidies. Deze subsidies moeten door andere belastingen worden gecompenseerd als de overheid dezelfde winst-verlies verhouding wil behouden. Een subsidieregeling van 2000€ per afgedankte auto voor EU27 kan verscheidene miljarden € kosten aan schrootpremies.

Combinatie
Een gecombineerd beleid van een schrootpremie met een bonus-malussysteem koppelt de positieve aspecten van beide beleidsopties. De totale CO2-reductie bij een schrootpremie van 1000€, gecombineerd met een bonus-malus systeem, is groter dan bij een beleid met enkel een schrootpremie van 2000€. Hier komt bij dat het systeem goedkoper kan zijn voor de overheid waarbij inkomsten van het bonus-malussysteem gebruikt worden om -deels- de schrootpremie te kunnen betalen.

Periode

Van 2004 tot 2006

Opdrachtgever

JRC Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)

Partners

Öko-Institut (Berlin), ISI Fraunhofer (Karlsruhe)

Ons team

Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign