Vergroening van vrachtvervoer in Indonesië

18007
Van 2018 tot 2020
Doel van dit samenwerkingsproject is om mogelijke CO2-beperkende maatregelen te identificeren en verder te ontwikkelen voor het vrachtvervoer in Indonesië.  De focus ligt daarbij op het transport over land op het eiland Java.  TML ondersteunt GIZ binnen de context van the International Climate Initiative (IKI), dat opgericht werd door het Duitse federale ministerie van omgeving, natuurbehoud en nucleaire veiligheid (BMU).
Indonesië probeert de duurzaamheid van zijn (binnenlands) vrachtvervoer te verbeteren, dat veelal uitgevoerd wordt door vrachtwagens - die vaak overladen zijn en verouderd qua technologie – op wegen met veel congestie.  TML zal binnen dit project bekijken en beoordelen welke de beleidsopties zijn voor een verschuiving naar meer duurzame transportopties (vooral spoor), een groenere vloot en een meer gestroomlijnd stedelijk transport. 
Daarvoor zullen we verschillende databronnen gebruiken, waaronder verschillende rapporten over de staat van de Indonesische economie, zijn vrachttransportsector en de manier waarop die georganiseerd is, aangevuld met interviews en workshops met de belangrijkste stakeholders.  TML zal, samen met UI, ICCT en Joko Purwanto, deze bronnen beoordelen om een referentieanalyse op te stellen voor de sector, en een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en de belangrijkste actiehefbomen om de objectieven te behalen.
 

Periode

Van 2018 tot 2020

Opdrachtgever

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Partners

GFA Consulting Group, Joko Purwanto

Ons team

Tim Breemersch, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign