Telraam

17052
Van 2018 tot 2020
Betaalbare, fijnmazige verkeerstellingen van verkeersvolumes zijn essentieel voor verkeerskundige studies. In Telraam ontwikkelen we een geïntegreerde slimme toepassing met low-cost goedkope hardware en een publiek webplatform waarmee burgers zélf verkeerstellingen kunnen uitvoeren. Voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar vervoer worden individueel geteld inclusief de snelheid bij passage aan de telsensor. Deze gegevens zijn dan bruikbaar voor oa. verkeerstechnische studies. Burgers en burgergroepen krijgen op deze manier objectief cijfermateriaal om in dialoog te gaan met hun lokale overheid. Het vervolg is het aanpassen van de rijrichting, de herinrichting van de publieke ruimte, meer fietscomfort, een aanpassing aan de parkeerfaciliteiten etc.

TML ontwikkelt in dit project de architectuur, de hardware en de software voor de sensor, en gebruikte de resulterende telgegevens in een pilootstudie (Kessel-lo) om de mogelijkheden van deze toepassing voor burgers en lokale overheden aan te tonen. In de lente van 2019 werden 100 Telraam toestellen bij evenveel gemotiveerde burgers geïnstalleerd. Snel volgende op de piloot in Kessel-Lo, startte Telraam met het opzetten van telnetwerken in andere steden en zones.

Op dit moment breidt Telraam zich steeds verder uit, en zijn er verschillende actieve netwerken van burgers die momenteel verkeersdata verzamelen.  Met de geografische uitbreiding worden er ook steeds nieuwe toepassingen uitgewerkt die gebruik maken van de telgegevens.
Zo is Zandhoven bijvoorbeeld de eerste Vlaamse gemeente die Telraam gebruikt om zijn mobiliteitsbeleid volledig open te stellen voor oplossingen en feedback van zijn bewoners.  Door de installatie van 80 telramen verspreid over verschillende strategisch gekozen adressen genereren we data, maar creëren we ook betrokkenheid en engagement vanaf de start van de opmaak van het mobiliteitsplan.

Op de website Telraam.net vind je een overzicht van alle steden en zones die (binnenkort) mee tellen met Telraam: https://www.telraam.net/nl/self-measure

Periode

Van 2018 tot 2020

Opdrachtgever

Smart Mobility Belgium

Partners

Mobiel 21, Waanz.in

Ons team

Wouter Florizoone, Rodric Frederix, Willem Himpe, Sven Maerivoet, Péter I. Pápics, Kris Vanherle, Carl Van Poyer
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign