Elektrische taxi’s

17012
Van 2017 tot 2018
In het project “Clean Power for Taxis”  hebben de Bond Beter Leefmilieu en de taxifederatie GTL een strategische doelstelling geformuleerd voor de introductie van elektrische voertuigen in de Vlaamse taxivloot. De ambitie is om tegen eind 2020 minstens 10 % van de Vlaamse taxi’s op groene stroom te laten rijden, met tussentijdse doelstellingen voor de tussenliggende jaren. De taxi’s vervullen daarbij een voorbeeldrol voor een bredere transitie naar 100 % elektrische, gedeelde mobiliteit op groene stroom.
In het kader van het “Clean Power for Taxis” project voerde TML een studie uit naar de rendabiliteit van de elektrificatie van de taxivloot op ondernemingsniveau, de factoren die de rendabiliteit beïnvloeden en de beleidsmaatregelen die de rendabiliteit kunnen verhogen. Daarnaast maakten we een overzicht van de toekomstige evoluties in de markt van elektrische voertuigen. Tenslotte formuleerden we scenario’s voor de elektrificatie van de Vlaamse taxi-vloot tegen 2020.

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Ons team

Inge Mayeres, Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign