Impact van de groei van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet

18067
Van 2018 tot 2019
Het doel van deze studie is het voorspellen van de potentiële netimpact en investeringskosten ten gevolge van de marktpenetratie van elektrische voertuigen (EV) en het evalueren van de maatregelen die deze kosten kunnen helpen drukken. We baseren deze studie op een granulaire ruimtelijke analyse van het aantal EV's, het laadgedrag en de netwerkruimte, rekening houdend met de netwerkkenmerken. In het kader van de werkzaamheden heeft een EV-werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de Synergrid-leden en TML, gecoördineerd door Baringa Partners, een gemeenschappelijke visie en gedetailleerde aannames over EV's in België ontwikkeld, die de basis vormen voor deze studie. Tussen december 2018 en april 2019 kwam de EV-werkgroep vijf keer samen om het eens te worden over de reikwijdte, methodologie en aannames van de studie, en om de eerste bevindingen te herzien. TML bouwde een ruimtelijk EV-opnamemodel, waarbij de EV-opname op statistisch sectorniveau werd geprojecteerd. Op basis van deze gegevens en de verschillende veronderstellingen die tijdens de workshops werden overeengekomen, bouwde Baringa het EV-netwerkeffectmodel en beoordeelde de EV-netwerkimpact voor verschillende scenario's en mitigatiestrategieën.

De rol van TML was in de eerste plaats het ontwikkelen van EV-opnamescenario's op landenniveau in België en in de tweede plaats het toewijzen van EV-opnames op een fijn ruimtelijk niveau (statistische zones), steunend op een econometrische analyse, waarbij socio-economische eigenschappen (inkomen van gezinnen, stedelijk vs. niet-stedelijk,...) gekoppeld werden aan een vroege of achterblijvende EV-opname. Dit laatste is belangrijk omdat voor de impact op het net het elektriciteitsverbruik van EV's met een fijne geografische resolutie vereist is. 

Beeld: Geschatte aandeel van elektrische voertuigen in het wagenpark in 2050, op niveau van statistische zone (dus nog fijner dan gemeente), bij een scenario waarbij EV's 90% van het marktaandeel hebben in 2050.
 

Periode

Van 2018 tot 2019

Opdrachtgever

Synergrid

Partners

Baringa

Ons team

Péter I. Pápics, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign