Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

07.45
Van 2007 tot 2008
Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest staat, zoals vele andere grote stads regio’s en steden, voor grote uitdagingen op het vlak van emissie- en energiebeheersing. Om de effecten van verschillende maatregelen voor de vermindering van emissies en energieverbruik te kennen vroeg de Brusselse milieuadministratie TML en 3E een transparant model te maken. TML maakte een transportmodel, 3E maakte een model voor de andere sectoren.

De gebruiksvriendelijkheid en transparantie van het model was zeer belangrijk, aangezien de administratie zelf het model zal gebruiken om simulaties uit te voeren.

Het transportmodel neemt alle belangrijke polluenten en broeikasgassen in beschouwing. Ook alle transportkosten, tijdskosten en taksen inbegrepen, neemt het model in beschouwing. Het model kan zowel technologische als alle soorten prijsmaatregelen simuleren. Het model berekent impacts op transportvolumes, modale verdeling en emissies.

Het model kan bijvoorbeeld de effecten van onderstaande maatregelen simuleren: kilometerheffing sneller openbaar vervoer goedkoper openbaar vervoer versneld vernieuwen van het wagenpark …

Het model baseert zich op het Europese emissietransportmodel TREMOVE en kan mits enkele aanpassingen gebruikt worden in andere steden.

Periode

Van 2007 tot 2008

Opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

Partners

3E (coördinator)

Ons team

Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign