Remote Sensing Antwerpen

20084
In deze opdracht verzamelen we minimaal 150.000 geldige (gevalideerde) emissiemetingen met meetapparatuur die gedurende acht weken aan de kant van de weg geïnstalleerd wordt. Tijdens deze campagne worden ook wegeninspecties uitgevoerd in samenwerking met de politie en het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarbij worden vrachtwagens die, ten gevolge van defecten of fraudemechanismen aan de uitlaatzuiveringstechnologie, overmatig uitstoot veroorzaken, met behulp van de ‘remote sensing’-opstellingen aan de kant gezet door de politie voor controle en handhaving.

Uit voorvallen als dieselgate is gebleken dat de emissienormen vaak niet in lijn zijn met de werkelijke uitstoot van de voertuigen. Dit doet terecht vragen rijzen rond de effectiviteit van emissienormen en maatregelen als lage-emissie zones. De stappen die sindsdien genomen zijn om de werkelijke uitstoot in lijn te brengen met de normuitstoot, doen echter verhopen dat dit probleem van de baan is. Een ander probleem dat zich echter stelt, zelfs met correctere opvolging van de normen, is dat voertuigen met defecte of zelfs bewust uitgeschakelde emissiebeperkende technologie rondrijden. Het gaat dan vooral om incorrect gebruik van AdBlue (NOx reductie, vooral bij zware vrachtwagens) en roetfilters (PM-reductie, vooral bij personenwagens). Dit gebeurt vooral met de bedoeling om de gebruiker kosten te besparen. Slechte of niet-functionerende technologie kan leiden tot overschrijding van de normen met grootteordes, met alle gevolgen van dien voor de luchtkwaliteit in de stad.

De keuringscentra voor voertuigen in Vlaanderen zijn momenteel niet uitgerust om dergelijke problemen met de uitstoot te detecteren. Een technologie die wel kan helpen is “Remote Sensing” (RS). Dat is een meting op afstand van de samenstelling van de uitstootpluim terwijl het voertuig rijdt, dit door middel van gespecialiseerde apparatuur. Daarmee kunnen de diverse componenten (polluenten) van de uitstoot gedetecteerd en gemeten worden, en kan dus vastgesteld worden of bepaalde stoffen onvoldoende verwerkt worden. Remote Sensing-meetapparatuur is erg flexibel in gebruik, en laat bovendien direct resultaten zien, waardoor dit een ideaal instrument is voor de handhaving van de emissienormen.

Voor een periode van acht weken zal de apparatuur op verschillende locaties ingezet worden om zo veel mogelijk data te kunnen verzamelen en eventuele inbreuken te kunnen vaststellen. Tijdens een beperkt aantal dagen zijn er in samenwerking met de politie wegkantcontroles voor een verregaande inspectie voor die voertuigen die verhoogde emissiewaarden vertoonden.

TML werkt samen met technologiepartner OPUS om de meet- en handhavingscampagne op te zetten en analyseert de verzamelde data met een tweede partner (ICCT), die gelijkaardige projecten heeft uitgevoerd in het buitenland.

Het eindrapport is voorzien voor het najaar van 2021.

Periode

2021

Opdrachtgever

Havenbedrijf Antwerpen

Partners

ICCT, OPUS

Ons team

Sebastiaan Boschmans, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign