EMMOSS-model

06.01 / 07.24 / 09.44 / 09.45 / 13.17 / 19036 / 19063
Van 2006 tot 2014
Het emissiemodel Vlaanderen werd ontwikkeld in opdracht van de VMM en heeft tot doel de emissies veroorzaakt door spoorverkeer, binnenvaart en zeevaart te bepalen, zowel voor personenvervoer als goederenvervoer voor het Vlaams grondgebied. Voor zeevaart betreft dit zowel de emissies veroorzaakt door schepen varend op Belgisch rechtsgebied als de emissies van schepen in de havens (manoeuvreren en stilliggen). Voor Vlaanderen (met belangrijke havens als Antwerpen, Gent en Zeebrugge) vormen de zeevaartemissies in de havens een niet verwaarloosbaar deel. Het model wordt gebruikt om jaarlijks de emissies te inventariseren en scenario’s te simuleren, rekening houdend met de technologische evoluties binnen de verschillende vervoersmodi.

Scenario's toekomstige emissieregelgeving internationale scheepvaart
Met het voor de VMM ontwikkelde EMMOSS-model, deed TML enkele simulaties om het effect van nieuwe regelgeving voor zeevaart op NOx- en SO2-emissies vast te stellen. Deze simulaties kaderen in een grotere studie, uitgevoerd door Resource Analyses en CE Delft.

Actualisering en verfijning (EMMOSS v2)
In 2009-2010 werd het model geactualiseerd en verfijnd. De invoergegevens en aannames voor de verschillende transportsectoren (zeevaart, binnenvaart en spoor) werden bijgewerkt. Ook werden de emissiefactoren herbekeken. Het resultaat van deze actualisatie en verfijning werd opgeleverd als EMMOSS v2.

Belgisch emissiemodel voor zeevaart, binnenvaart en spoor
Deze studie voor LNE berekende voor dezelfde transportmodi de emissies op Belgisch niveau, vertrekkende van EMMOSS. Deze korte studie vertrok van transportvraagdata voor België maar handhaafde de aannames die werden gemaakt voor EMMOSS Vlaanderen. Op deze manier wordt een vereenvoudigde schatting gegeven van de emissies van spoor, binnenvaart en zeevaart in België.

Verfijning zeevaartmodule (EMMOSS v3)
In 2013-2014 werd het model opnieuw bijgewerkt. De focus lag daarbij op de zeevaartmodule. Er werd bestudeerd hoe de methodologie voor bagger- en sleepboten, zeevisserij en zandwinning verfijnd kon worden. Het resultaat van deze uitbreiding werd opgeleverd als EMMOSS v3.

Periode

Van 2006 tot 2014

Opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Partners

TNO (NL)

Ons team

Kris Vanherle, Filip Vanhove, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign