De oprichting van Rear Window

Hoe krijg je inzicht in het verkeer in je straat? Wat is de impact op het verkeer als men maatregelen tegen sluipverkeer en luchtvervuiling treft, of de verkeersveiligheid wil verhogen in een wijk, dorp of zelfs een hele stad? Voor dit alles zijn verkeerstellingen essentieel als basis voor oplossingen. Telraam zet hier op in door actief met burgers (citizen science) aan de slag te gaan en goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren de data. De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan goede verkeerstellingen. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt.

En het verhaal van Telraam loopt gestaag verder. Na een jaar voorbereidend werk, verleed op 27 januari dit jaar de akte bij de notaris voor de oprichting van het bedrijf Rear Window BV. We spraken kort met Kris Vanherle, onderzoeker bij TML, medestichter en gedelegeerd bestuurder van het nieuwe bedrijf.

Dag Kris, alvast bedankt om even tijd voor ons te maken. Vertel eens, hoe kwam je op het idee van Telraam?
Dat is graag gedaan! Het idee voor Telraam groeide uit twee dingen die samen kwamen. Aan de ene kant merkte ik enkele jaren geleden dat er steeds meer aan burgerwetenschap (citizen science) werd gedaan. Aan de andere kant zag ik dat dit daarenboven waardevolle data opleverde. Op een bepaald moment stelde ik vast hoe burgers in Antwerpen zelf metingen van de luchtkwaliteit deden, en hoe de data die eruit kwam toch wel zeer bruikbaar was. Toen was het idee geboren: laat ons de burgers erbij betrekken, om op grote schaal, goedkoop, veel kwaliteitsvolle verkeerstellingen te doen. En dat begint nu zijn vruchten af te werpen.

Dat klinkt fantastisch! Vanaf wanneer dacht je, hier zit muziek in, daar valt iets mee te doen?
Telraam was eerst een experiment. We begonnen in september 2018 aan de uitwerking van een prototype met een groep collega’s van TML, Mobiel 21, en Dave onze webdeveloper. De oplevering en eerste uitrol in Leuven gebeurde in maart 2019. We merkten al vrij snel dat er veel (private) mensen heel enthousiast waren om mee te doen, en ons te helpen om op meer dan 100 plaatsen in Leuven verkeerstellingen te doen. Uit deze eerste experimenten bleek ook dat de kwaliteit van de metingen zodanig goed was dat we ze bij verkeerskundige studies konden gebruiken. Vanaf dan ging het stijl omhoog.

Dat is op zijn minst gezegd indrukwekkend! Wat bracht je ertoe het bedrijf Rear Window op te richten?
Hetgeen we nu met Telraam doen verschilt in wezen toch wel vrij sterk van de klassieke activiteiten en projecten die we met TML doen. Daarenboven komen er bij Telraam verschillende expertises van enkele bedrijven tezamen. TML ontwikkelt onder andere de meettechnieken, Mobiel 21 verzorgt de burgerparticipatie en eerstelijnsondersteuning, dit alles aangevuld met de expertise van onze webdeveloper Dave. Om dit goed te stroomlijnen, was het nodig om een apart bedrijf op te richten. Daar is dan Rear Window geworden, een joint venture van TML, Mobiel 21 en Dave.

Dat is interessant om weten, maar zeg eens, hoe kwam je op de naam Rear Window?
We wilden in eerste instantie een andere naam voor het bedrijf dan diegene die we al voor het product (Telraam) gebruikten. Anders werd het te ingewikkeld om het verschil te maken tussen de sensor, het platform en het bedrijf. Een interne rondvraag leverde geen uitkomst op, tot Dave op een gegeven moment de inspiratie had gevonden: het is een ‘Window’, want Telraam is naar buiten gericht. En ‘Rear’ slaat op de hele back-end technologie die erachter hangt om alle metingen te verwerken. Het feit dat we een knipoog naar een van Alfred Hitchcocks grootste films maken is een prettig extraatje.

Leuk! En wat vind je het meest uitdagende nu je dit bedrijf in volle vaart leidt?
Dat is zonder twijfel de mentale omslag die ik moest maken. Daar waar TML en Mobiel 21 eerder de nadruk op onderzoek en consulting ligt, ligt deze bij Rear Window meer op de aanlevering van een specifiek product en bijhorende diensten. Dit vereist een andere bedrijfsorganisatie, en dat allemaal op poten zetten is voor mij de grootste uitdaging. En dan heb ik het nog niet over de grote berg administratie die erbij komt kijken. Ik heb graag eenvoud en duidelijkheid, maar het is toch vaak een administratief kluwen, waarbij veel van mijn tijd gaat naar uitzoeken welke regels je moet naleven, welke formuleren je moet invullen, etc.

Dat geloven we best. Helpen je eerdere ervaringen binnen en buiten TML hierbij?
Zeker en vast! Vijftien jaar als projectleider op TML werken, maakt dat je niet meer zo snel uit je lood geslagen wordt als het eens complex of heel druk wordt. Daarnaast hebben we zelf een familieholding waarvoor ik de ‘angel investments’ overzie. Het feit dat ik andere starters beoordeelde laat me toe om een inschatting van een goede waardering te maken, een degelijk financieel plan op te maken, en te weten wat wanneer belangrijk is. 

Straf, maar volgens ons ben je de juiste persoon op de juiste plaats! Hoe zie je de toekomst?
Rooskleurig! We zijn realistische dromers! Telraam (en bij uitbreiding Rear Window) kreeg voor haar ontwikkeling al een duwtje in de rug via diverse subsidies. Momenteel zitten we goed op weg naar een volledig zelfbedruipend model, waarbij we nu een zestal mensen in dienst hebben. We gaan nu dit alles proberen te bestendigen door ervoor te zorgen dat we een duurzaam model voor burgerwetenschap hebben (want we merken dat dergelijke projecten toch een risico lopen om snel uit te sterven). Ook gaan we onze technologie robuuster en beter maken. Daarnaast zijn we ook een stabiel verdienmodel aan het uitwerken, dit voor Telraam zowel als platform als een dienst met afnemers.

Dat vinden we enorm fascinerend, we wensen je alle succes!
Dank je! En laat me nog even vermelden, we willen ook graag opschalen naar heel Europa (zoals bijvoorbeeld in het WeCount project), en bij uitbreiding de rest van de wereld. Iedereen moet kunnen meetellen!
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign