Klimaatplan Frankrijk

05.25
Van 2006 tot 2007
TML en ECOFYS France maakten een studie rond “drastische verminderingen van broeikasgassen in 2050” in de transport en woningsector in Frankrijk. TML keek naar de vermindering in de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector.

TML bekeek met het TREMOVE model (http://tmleuven.be/methode/tremove/index.htm) de mogelijkheden ter vermindering van de CO2-uitstoot tot in 2020. Slechts zeer bescheiden verminderingen zijn mogelijk in deze eerste periode. Maatregelen die een bijkomende taks opleggen met een goed hergebruik van de taks zijn kosten effectief, terwijl subsidies van openbaar vervoer niet effectief zijn voor het verminderen van CO2-emissies. Maatregelen met het grootste CO2-verminderingspotentieel zijn technologische maatregelen.

TML bekeek de evolutie in de verre toekomst, 2020-2050 met behulp van scenario's. De belangrijkste drijvende krachten achter een verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zijn technologische innovaties en gedragsveranderingen. Het gebruik van plug-in hybride voertuigen in combinatie met de zeer lage CO2-inhoud van Franse elektriciteit laat toe om in 2050 CO2-verminderingen van 30% ten opzichte van 1990 te bereiken. Een meer voluntaristisch scenario met daar bovenop zeer belangrijke gedragsveranderingen levert CO2-verminderingen op tot 70%.

Periode

Van 2006 tot 2007

Opdrachtgever

Franse overheid

Partners

Ecofys (NL), Axenne (FR)

Ons team

Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign