De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

15081
Van 2015 tot 2016
Het doel van deze studie was de verbreding van de kennis van de tweedehandsmarkt voor auto’s en lichte commerciële voertuigen (LCV’s), en de gevolgen daarvan voor de kosteneffectiviteit en sociale rechtvaardigheid van LDV CO2-reglementering. De CO2-regelgeving van auto’s en LCV’s in de EU heeft zich altijd gericht op nieuwe auto's. Personenauto’s hebben gemiddeld 3 of 4 eigenaren tijdens hun levenscyclus. Vaak houdt de eerste eigenaar het voertuig ongeveer 3 jaar - dikwijls via een leasecontract. De tweedehands automarkt is in regel groter dan de markt voor nieuwe auto’s, hoewel dit erg varieert tussen de lidstaten.

TML, met hulp van CE DELFT, verzamelde relevante gegevens over eigendom van de voertuigen en maakte gebruik van eigen databases in deze analyse.

Onze studie laat zien dat het brandstofverbruik van auto’s een significante invloed heeft op hun prijs op de tweedehandsmarkt. De CO2-uitstoot heeft een negatief effect op de waarde van een personenauto op de tweedehands markt van ongeveer € 22 per gram CO2 uitgestoten per kilometer. Dit betekent dus dat voor een auto die 120 g/km CO2 uitstoot in plaats van 140 g/km, de waarde op de tweedehandsmarkt gemiddeld € 440 hoger ligt.

We concluderen verder dat brandstofefficiënte personenwagens voordelig zijn voor alle inkomensgroepen. In feite bepaalt de aanname van de initiële meerprijs van een zuinige wagen hoe de baten verdeeld zijn over de verschillende inkomensgroepen. Het zijn de lagere inkomensgroepen die, proportioneel met beschikbaar inkomen, het meeste voordeel hebben met een zuinige wagen.

Grafiek: Het autobezit verschilt bij de verschillende inkomensgroepen en mensen met lage inkomens die een auto bezitten, hebben eerder een oudere en tweedehandswagen.

Periode

Van 2015 tot 2016

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

Partners

T&O, CE Delft

Ons team

Tim Breemersch, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign