Projecten en artikels van Dirk Engels

 • dirk

  Dirk Engels

  Onderzoeker
  Dirk Engels studeerde af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KU Leuven en is erkend MER deskundige in de discipline ‘Mens, Mobiliteit', voor het opstellen van een milieueffectenrapport bij de Vlaamse Overheid, LNE. Hij volgde ook een postgraduaatopleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’. Als onafhankelijk mobilteitsexpert ondersteunt hij TML met zijn ruime ervaring in verkeersmodellering en het ontwerp, het management en de evaluatie van multi-modale verkeerssystemen. Zijn expertise is gebouwd op de actieve rol die hij speelde in een groot aantal mobiliteitsstudies op stedelijk, regionaal en Europees niveau zoals stedelijke mobiliteitsplannen, effectstudies, parkeerstudies en het ontwerp en de evaluatie van multimodale transportsystemen. Recent was hij vooral actief als evaluatie-expert in diverse Europese projecten zoals CIVITAS SATELLITE, waar hij de evaluatie coördineerde van de lopende stedelijke projecten, en in SMARTA waar landelijke mobiliteitsoplossingen werden uitgetest. In Vlaanderen ondersteunt hij het ontwerpproces en de praktische verkeerskundige organisatie van de werken voor de Oosterweelverbinding met verkeerskundige en modelmatige inzichten, en treedt hij op als MER-deskundige mobiliteit voor de R0 Oost. In samenwerking met verschillende stedenbouwkundige ontwerpers werkt hij ook mee aan diverse lokale Masterplannen en de Bouwmeesterscan van Vlaamse gemeenten.
  dirk.engels@tmleuven.be
  +32 16 31 77 31
brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

MER-Oosterweelverbinding

Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

Discipline Mens en Verkeer

MER-mobiliteit

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

AntwerpExpo1

Strategische parkeervisie Antwerp Expo

Strategische parkeervisie voor de site Antwerp Expo

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

MER-plan A102 R11

Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

13.09blankenberge

Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge

Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

veldweg

SMARTA

Hoe kunnen we meer inzetten op duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijke rurale gebieden?

Minder-Hinder

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

MER-R0-Oost

MER R0 Oost

Milieueffectrapport, discipline mobiliteit, van de Brusselse Ring R0 Oost

15039

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

pendelaars in de stad

SUMI

Duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

18029_scheldekaaien_centraal1

Stadsvernieuwingsproject Scheldekaaien

Vernieuwende visie over de Scheldekaaien als verbinding tussen stad en water en als knooppunt van de stedelijke multimodale bewegingen.

fietsers voetgangers

Vlaamse Bouwmeester Scan

Verruimende analyse met aanzetten van transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, vanuit een duurzamere omgang met het leefmilieu.

merelbeke_websitebeeld

Demonstratieproject Merelbeke

Merelbeke als demonstratiegemeente voor alternatieve ruimtelijke structuren en duurzame mobiliteitssystemen.

20044-webfoto

Evaluatiekader tijdelijke verkeersmaatregelen

Veel steden en gemeenten realiseerden tijdelijke fietsinfrastructuur of namen verkeersmaatregelen omwille van COVID-19. Om die te kunnen evalueren, maakte TML in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen een evaluatiekader op.

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

fiets

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

14048_bevolking_roeselare-website

Stadsprogramma Roeselare

Analyse van de mobiliteitssituatie in Roeselare

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

plan 'the loop', Gent

Parkeermanagement The Loop

Geïntegreerd duurzaam parkeermanagement op de site The Loop

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

nachtbeeld wegen

Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

Commerciële haalbaarheid van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

milieu impact doortrekking N60 Ronse

Project-MER N60 Ronse

Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’

Untitled-1

TML'ers aan het woord! #4

In deze rubriek stellen we je graag voor aan onze collega's op TML. Op die manier leer je ons wat beter kennen en ontdek je wat iedereen binnen TML doet. Recent hadden we een gesprek met Willem, Dirk, Kris, en Hanne!

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign