MER R0 Oost

21009
Van 2021 tot 2023
Dit project is een milieueffectrapportage, discipline mobiliteit, van de herinrichting van de vier grote knooppunten in het oostelijk deel van de R0 en op de E411: het Vierarmenkruispunt, het Leonardkruispunt, de op- en afrit Jezus-Eik, en het complex Groenendaal.

In dit project onderzoeken we in de eerste plaats of er cumulatieve effecten zijn van de herinrichting van de vier knooppunten in het oostelijk deel van de R0 en op de E411; het Vierarmenkruispunt, het Leonardkruispunt, de op- en afrit Jezus-Eik, en het complex Groenendaal. Dat doen we voor de verschillende voorgestelde alternatieven. Vervolgens bestuderen we de lokale effecten van de verschillende voorgestelde alternatieven voor de vier knooppunten afzonderlijk. Tot slot bestuderen we de effecten van een gekozen alternatief per knooppunt nog op microschaal.

Het resultaat is tweevoudig:
  • Een goedgekeurd plan-milieueffectrapport (MER) dat zowel de cumulatieve effecten als de lokale effecten van de verschillende voorgestelde alternatieven van de vier knooppunten tegenover elkaar afweegt, en hiervoor milderende maatregelen voorstelt.
  • Een goedgekeurd project-MER van een gekozen tracé van de vier knooppunten (een combinatie dus van het gekozen alternatief per knooppunt).

We bundelen de verschillende voorgestelde alternatieven per knooppunt in scenario’s. Vervolgens kiezen we specifieke indicatoren om de effecten te beoordelen, en zo de scenario’s tegen elkaar af te wegen. Sommige indicatoren worden kwalitatief beoordeeld, andere op basis van resultaten van het macroscopisch verkeersmodel, uitgevoerd door Mint.
We bundelen deze analyse in een plan-MER (verwacht in september 2021) die op basis van de gekozen indicatoren de verschillende scenario’s ten opzichte van elkaar beoordeelt.
Vervolgens beoordelen we de effecten van een gekozen tracé van de vier knooppunten op basis van microsimulaties die we uitvoeren met de Vissim software,. Dit deel zal worden uitgevoerd in 2022.

TML is verantwoordelijk voor de milieueffectrapportage, discipline mobiliteit, en voor de uitvoering van de microsimulaties. Daartoe zetten we onze gecertifieerde MER-deskundigen in, en onze specifieke ervaring inzake microsimulaties.


 

Periode

Van 2021 tot 2023

Opdrachtgever

De Werkvennootschap

Ons team

Evelyn De Wachter, Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign