Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

13.69 / 15106 / 15107
Van 2016 tot 2025
TML zorgt samen met Imtech Telecom en Arcadis Belgium voor de uitbouw van een nieuw innovatief beheerssysteem voor de verkeerslichten in Antwerpen. We werken een verkeersmanagementstrategie uit voor nieuwe geoptimaliseerde en dynamische lichtenregelingen.
Daarbij wordt een moderne Verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC) geïmplementeerd die in andere steden al haar nut heeft bewezen. Deze maakt komaf met de beperkingen van het huidige systeem en zal een volwaardig instrument vormen in het de uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de verschillende projectpartners.
Qua functionaliteit moet het systeem enerzijds op een dynamische manier inspelen op het verkeersaanbod en anderzijds concrete beleidsdoelstellingen kunnen uitvoeren die van toepassing zijn op de assen en wijken binnen het studiegebied.
Operationeel wordt het een robuuste VLCC met een moderne gebruikersinterface, waarmee de operatoren op een transparante en vlotte manier het verkeer in de agglomeratie Antwerpen kunnen beheren, aansturen en bewaken.
Er wordt ook een nieuwe verkeersmanagementstrategie voor de Antwerpse regio uitgewerkt met focus op de beleidsdoelen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer. Deze strategie wordt concreet vertaald naar een regelstrategie op niveau van heel de regio en op niveau van elk kruispunt. Dit zal leiden tot nieuwe geoptimaliseerde en dynamische lichtenregelingen.
De opdracht loopt in eerste instantie over 10 jaar waarbij tijdens het eerste jaar het ganse systeem wordt opgebouwd. De volgende jaren zullen we dan de verkeerslichten stapsgewijs herontwerpen en aansluiten op de nieuwe VLCC.

Periode

Van 2016 tot 2025

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica - Stad Antwerpen

Partners

Imtech Telecom, Arcadis Belgium

Ons team

Ruben Corthout, Hanne De Naegel, Dirk Engels, Rodric Frederix, Willem Himpe, Stef Tourwé, Gitte Van Den Bergh, Jeroen Vanbiervliet, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign