Een betere opvolging van de verkeerslichten

14040
Van 2015 tot 2016
De Vlaamse overheid wenst een instrument te creëren waarmee de verkeerskundige werking van de verkeerslichtenregelingen op een betrouwbare, objectieve en transparante manier kan worden opgevolgd.
De kwaliteit van de verkeerslichtenregelingen zal daarom opgevolgd worden met Key Performance Indicators (KPI’s).
Het is hierbij belangrijk dat de meetwaarden voor de berekening van de KPI’s op een kosten- en tijdsefficiënte manier worden verzameld.
Daarom voerde TML, ondersteund door Arcadis Belgium, Imtech en Flow, dit onderzoeksproject uit, waarin we een kader uitwerkten voor zo’n instrument.

Concreet bieden we een antwoord op volgende vragen:
  • Welke KPI’s zijn het meest geschikt om aan te geven of een verkeerslicht aan verkeerskundig onderhoud toe is?
  • Hoe kunnen deze KPI’s concreet ingevuld en bemeten worden?
  • Hoe moeten deze KPI’s gecombineerd worden om te komen tot een prioritaire lijst van verkeerslichtenregelingen die aan verkeerskundig onderhoud toe zijn?
TML heeft in dit project de specifieke invulling van de KPI’s uitgewerkt en een roadmap opgesteld om het uitgewerkte monitoring- en evaluatiesysteem bij alle 1600 verkeerslichtenregelingen in Vlaanderen toe te passen.

Periode

Van 2015 tot 2016

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement MOW

Partners

Arcadis, FlOW, Imtech

Ons team

Griet De Ceuster, Dirk Engels, Rodric Frederix
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign