Mobiscore

16065 / 19044
Van 2017 tot 2019
Mobiscore is een instrument dat een ‘bereikbaarheidsscore’ toekent aan een huis of perceel.  De score geeft aan hoe goed verschillende voorzieningen – treinstation, bushalte, school, … - op een duurzame wijze bereikbaar zijn;  te voet en/of met de fiets dus. De tool werd gelanceerd in juni 2019.
Met de ontwikkeling van ‘Mobiscore’ wil het Departement Omgeving mensen bewust maken van de mobiliteitsimpact die de keuze voor een bepaalde woonplaats met zich meebrengt. De ecologische voetafdruk van een gemiddeld Vlaams gezin ligt immers hoger dan in de buurlanden. Dat is in hoge mate te wijten aan het hoge aantal voertuigkilometers per inwoner.  Voor een groot deel is dat gekoppeld aan waar we gaan wonen en hoe we ons van daaruit kunnen verplaatsen om te werken, winkelen, onze vrije tijd doorbrengen, enz.
De beslissing over de aankoop of huur is een invloedrijk moment waarop kan worden aangezet tot gedragswijziging. Door de informatie eenvoudig te bundelen en aan te bieden op de website van Mobiscore (www.mobiscore.be), kunnen locaties eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De score van een locatie kan (via een API) ook direct worden getoond op de immobiliënwebsites.
TML ontwikkelde de achterliggende methodiek voor dit instrument en stuurde de andere projectpartners aan om tot een objectief, informatief, sturend en grafisch aantrekkelijk eindresultaat te komen.

Vervolgstudie
Een half jaar na de lancering van de Mobiscore voerde TML, i.s.m. het Departement Omgeving, een grondige analyse uit. Het doel van deze vervolgstudie is niet enkel het begrijpen van de huidige Mobiscore, maar ook om de sensitiviteit van de verschillende parameters te begrijpen, en op basis daarvan voorstellen te doen om tot een verbeterde Mobiscore te komen die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen.


In de pers:
[artikel] Hoe "duurzaam" is de locatie van uw woning? Bereken het zelf met de nieuwe Mobiscore. [VRT Nieuws, 18/06/2019]

Periode

Van 2017 tot 2019

Opdrachtgever

Departement Omgeving

Partners

Marlon, Traject

Ons team

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign