Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

15071
Van 2016 tot 2017
TML ging de commerciële haalbaarheid na van het ontwikkelen van een tool voor het strategisch ontwerp van verkeerslichtenregelingen op netwerkniveau in plaats van op kruispuntniveau, vertrekkend vanuit de beleidswensen binnen een stedelijke omgeving.
Er bestaan reeds tools om verkeerslichtenregelingen op één kruispunt te ontwerpen. Het innovatieve element van deze tool is dat het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen niet langer als een losstaand probleem wordt benaderd, maar als een deelprobleem binnen het vormgeven van een bredere mobiliteitsvisie.
Gegeven dat verkeerslichten slechts één van de beschikbare instrumenten zijn voor het vormgeven van een mobiliteitsvisie werd hierbij nagegaan of het haalbaar is om de scope van de tool verder te verruimen naar andere stedelijke mobiliteitsinstrumenten (bv. ontwerp circulatieplannen, parkeerbeleid)  zodat de commerciële haalbaarheid vergroot kan worden. Het bepalen van deze functies en specificaties was daarom een essentieel onderdeel van deze studie.

Periode

Van 2016 tot 2017

Opdrachtgever

IWT

Ons team

Dirk Engels, Rodric Frederix
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign