Stadsprogramma Roeselare

14048
2014
Het stadsprogramma is een proces waarbij lokale overheden, lokale actoren en de Vlaamse overheid gezamenlijk tot een plan van aanpak wensen te komen rond gezamenlijk gedefinieerde sleutelkwesties.
TML ondersteunde IDEA bij de begeleiding van het stadsprogramma voor Roeselare. Dit stadsprogramma heeft als thema: “Duurzame stadsregionale mobiliteit”. TML verzamelde, interpreteerde en presenteerde indicatoren met betrekking tot de huidige en geplande mobiliteitssituatie, de socio-economische structuur en de ruimtelijke ordening in de regio rond Roeselare. Op basis van dit materiaal zijn inzichten aangereikt en is het potentieel van diverse beleidsmaatregelen voorgesteld. Al de resultaten zijn samengevat in een technische nota, waarin het cijfermateriaal, de interpretaties en de reacties op de presentaties zijn verwerkt. Deze nota ligt mee aan de basis van de uiteindelijke onderhandelingsnota van het stadsprogramma.

Periode

2014

Opdrachtgever

Stad Roeselare

Partners

IDEA Consult

Ons team

Kristof Carlier, Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign