Stadsprogramma Roeselare

14048
2014
Het stadsprogramma is een proces waarbij lokale overheden, lokale actoren en de Vlaamse overheid gezamenlijk tot een plan van aanpak wensen te komen rond gezamenlijk gedefinieerde sleutelkwesties. Momenteel lopen er in Antwerpen, Gent en Roeselare drie praktijkoefeningen, als experiment.

Belangrijke elementen van de stadsprogramma’s zijn:

- Ze zijn gericht op systeemverandering in het kader van de grote transitiethema’s zoals geformuleerd op de ViA-Rondetafel ‘duurzame & creatieve steden’
- Ze beogen transversale thema’s centraal te stellen die zich niet laten opsluiten in administratief afgebakende klassieke sectoren.
- Ze spelen in op de behoefte aan organisatieverandering in de steden voor de aanpak van stedelijke problematieken.
- Ze zetten in op een breed partnerschap: lokale actoren (stadsbesturen, middenveld en ondernemingen) en Vlaamse actoren
- Stadsprogramma’s zijn dus zowel vernieuwend op het vlak van de inhoud als op het vlak van de organisatie en de procesvoering. Dat legt de lat meteen hoog.
TML ondersteunde IDEA bij de begeleiding van het stadsprogramma voor Roeselare. Dit stadsprogramma heeft als thema: “Duurzame stadsregionale mobiliteit”. TML verzamelde, interpreteerde en presenteerde indicatoren met betrekking tot de huidige en geplande mobiliteitssituatie, de socio-economische structuur en de ruimtelijke ordening in de regio rond Roeselare. Op basis van dit materiaal zijn inzichten aangereikt en is het potentieel van diverse beleidsmaatregelen voorgesteld. Al de resultaten zijn samengevat in een technische nota, waarin het cijfermateriaal, de interpretaties en de reacties op de presentaties zijn verwerkt. Deze nota ligt mee aan de basis van de uiteindelijke onderhandelingsnota van het stadsprogramma.

Periode

2014

Opdrachtgever

Stad Roeselare

Partners

IDEA Consult

Ons team

Kristof Carlier, Dirk Engels
© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies