Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

15039
Eén van de instrumenten binnen de cluster ‘Strategisch Onderzoek’ van het Verkeerscentrum (onderdeel van de Vlaamse Overheid – departement Mobiliteit en Openbare Werken) is het strategisch vrachtmodel Vlaanderen (afgekort svrm VLA). Dit verkeersmodel is opgebouwd in VB.NET en VISUM en bevat 4 bouwstenen:
  • inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het basisjaar (socio-demografische gegevens en netwerken)
  • inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het toekomstjaar (socio-demografische gegevens en netwerken)
  • modelinstrumentarium
  • parameters voor de verschillende deelmodellen
Dit goederenvervoermodel beschrijft het goederenverkeer op dagbasis, waarbij de volgende vervoerwijzen gemodelleerd worden:
  • wegverkeer (vrachtwagens)
  • spoorvervoer (bloktrein, verspreid vervoer en intermodaal vervoer)
  • binnenvaart (direct en intermodaal)
TML stond in voor de ondersteuning bij het uitvoeren van doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen voor 1 jaar, vanaf september 2015.

Opdrachtgever

Verkeerscentrum Vlaanderen

Ons team

Kristof Carlier, Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign